Found: 67  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการออกแบบรถจักรยานระบบพลังงานร่วม = The study design of bicycle hybrid systems / ปกเกศ จันทะ...
ชื่อผู้แต่งปกเกศ จันทะกล.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก629.2 ป115ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านจากวัสดุเสื่อกก = The design product home furnishing prod...
ชื่อผู้แต่งนพดล ใหม่คามิ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก684.1 น164ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องจักรกล 1 [text] = Machine design 1 / ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
ชื่อผู้แต่งชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558
เลขเรียก621.8 ช281ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องห้องน้ำ = Bathroom design & ideas / ภัทรสิริ อภิชิต, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2558
เลขเรียกNK2117.B33 ห 2558,747.78 หอ374
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ = System analysis and design information system ...
ชื่อผู้แต่งศิราณี จุโฑปะมา.
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558.
เลขเรียก004.1 ศ444อ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยนครพนม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบชุดอาหารอีสานเซรามิก = Ceramic Tableware Design : Isan / สุรศักดิ์ บ่อยกระโทก
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ บ่อยกระโทก
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2558
เลขเรียกปพ 666 ส854ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบฐานรองภาชนะใส่อาหารเซรามิกในโรงแรม : เรือกอและ = Base design dishes in the hotel : Koleh /...
ชื่อผู้แต่งรวิสุต มีศรี
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2558
เลขเรียกปพ 666 ร167ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน = Design of post-tensioned flat slab / มั่น ศรีเรือนทอง
ชื่อผู้แต่งมั่น ศรีเรือนทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ฤทธา, 2558.
เลขเรียกTA682.5 ม359,624.183412 ม116ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบระบบสายพานลำเลียงความแม่นยำสูง = The Design of High-Precision Conveyor System / วีระพงศ์ ...
ชื่อผู้แต่งวีระพงศ์ ทองสา
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2558
เลขเรียกปพ 621.381 ว846ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบระบบไฟฟ้า= Electrical system design / ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ พิทยพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติอนันต์ ครีเอชั่น, 2558.
เลขเรียกTK 454 ป414ก 2558,621.3 ป412ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาสร้างรถเข็นเพื่อคนพิการทางขาระบบไฟฟ้าต้นแบบ = Design and development of electrical ...
ชื่อผู้แต่งวิรุณ โมนะตระกูล.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก629.2293 ว374ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาแผ่นทางเดินเซรามิก = Design and Development Pathway Sheet Ceramic / สรยุทธ์ ภักดี...
ชื่อผู้แต่งสรยุทธ์ ภักดีรัตน์
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2558
เลขเรียกปพ 666 ส328ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและสร้างเครื่องแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมสำหรับอบแห้งพริกแดง = Design and constructi...
ชื่อผู้แต่งธานินทร์ รัชโพธิ์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก621.4022 ธ253ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์และออกแบบค่าพารามิเตอร์ในวงจรเรโซแนนซ์สำหรับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์...
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก621.3 ร262 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา