Found: 100  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบสารคดีเพื่อสะท้อนสังคมค่านิยมแฟนคลับเกาหลี = Documentary design to design to reflect social...
ชื่อผู้แต่งจรรยา กรรณิกา
พิมพลักษณ์2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบของที่ระลึกชุดอุปกรณ์บนโต๊ะทำงานจากเครื่องเคลือบดินเผาและบรรจุภัณฑ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของมห...
ชื่อผู้แต่งอารีวรรณ แป้นสกุล
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกINPROCESS 5600
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้สำหรับห้องนั่งเล่นโดยใช้หลักการย้อนกลับและการซ้อนทับ = The design of wooden ...
ชื่อผู้แต่งศศิวรรณ จันทะคุณ
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกINPROCESS 5599
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบจุดรอรถไฟฟ้า สำหรับรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยนเรศวร = Bus stop shelter design for Naresuan universi...
ชื่อผู้แต่งนราธิป หาญณรงค์
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกINPROCESS 5574
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบฟอนต์อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร = Font Design Of Naresuan University's Identity / กฤษณุพงศ...
ชื่อผู้แต่งกฤษณุพงศ์ เวียงลอ
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกINPROCESS 5554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบภาพยนตร์สั้น เรื่อง ขาวกับดำ = Short film design black and white / วลัยภรณ์ อินทร์แก้ว
ชื่อผู้แต่งวลัยภรณ์ อินทร์แก้ว
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกINPROCESS 5545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชั่น เรื่อง "สารทเดือนสิบ" = Film animation design "Sart day" / ศุภพล ประชุมพ...
ชื่อผู้แต่งศุภพล ประชุมพร
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียกINPROCESS 5547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบหนังสือภาพประกอบเรื่อง Sleepwalking = Illustration book design of sleepwalking / มุกตาภา ทิ...
ชื่อผู้แต่งมุกตาภา ทิพย์อุปถัมภ์
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียกINPROCESS 5543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับที่พักอาศัยเนื้อที่จำกัด = Furniture design for residential space constra...
ชื่อผู้แต่งปฐมพร เปี่ยมสวัสดิ์
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกINPROCESS 5589
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบโถสุขภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยสูงอายุ = Toilet bowl design for elderly patient / สิงหนาท สุวะ
ชื่อผู้แต่งสิงหนาท สุวะ
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกINPROCESS 5584
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์การออกแบบการทดลองสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าความถี่สูง = Application of design of experiments (DO...
ชื่อผู้แต่งภูษิต ขำน้อย
พิมพลักษณ์2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษา ออกแบบเส้นทางโลจิสติกส์ และจุดจอดรถภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร = Study design of logistics and p...
ชื่อผู้แต่งภาคินัย ชื่นชอบ
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียกINPROCESS
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบกระเป๋ากีต้าร์โปร่งสำหรับอาชีพนักดนตรีอิสระ = Guitar bag design for street musician / เจตริ...
ชื่อผู้แต่งเจตริน กะระกล
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกINPROCESS 5586
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบกระเป๋ากีฬาเชิงนิเวศเศรษฐกิจจากหนังและผ้าอัดไม้ก๊อก = Design of eco sport bags made from le...
ชื่อผู้แต่งณัฐธิดา คงคล้าย
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกINPROCESS 5593
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบกระเป๋าแฟชั่นจากป่านศรนารายณ์ภายใต้แนวคิดฤดูกาลของประเทศไทย = Bag fashion design from sisal...
ชื่อผู้แต่งณปภัช เล็กมี
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกINPROCESS 5567
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา