Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2561 [CD-ROM] / สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อผู้แต่งกระทรวงอุตสาหกรรม. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2561.
เลขเรียกHD3616.T5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรมประจำปี พ.ศ. 2561 [CD-ROM] / สำนักงาน...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงอุตสาหกรรม. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2561.
เลขเรียกHD3616.T53
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ [CD-ROM]...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2561.
เลขเรียกT175
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประมวลผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Action learning) [CD-ROM] : หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (น...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2561.
เลขเรียกJQ1745
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา