Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม : กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรทรายมูล จังหวัดยโสธร = Public ...
ชื่อผู้แต่งพิทักษ์ แสนจันทร์.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก364 พ3411ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ตะเข็บชนแดนลุ่มน้ำโขง ...
ชื่อผู้แต่งบุรฉัตร จันทร์แดง.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก371.78 บ472ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการจัดการน้ำภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อพัฒนาแผนการป้องกันภัยแล้งและน้ำท่ว...
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก333.911 ก278 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลทะเ...
ชื่อผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ ขุนมาลี.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก363.348 พ128ป 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมการป้องกันภาวะข้อเข่าเสื่อมจากการนั่งสวดมนต์ของผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลสงเปลื...
ชื่อผู้แต่งบุษกร สุวรรณรงค์
พิมพลักษณ์กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ , 2562
เลขเรียกวจ.616.7223 บ48ป 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา