Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้หญิงใต้ร่มกาสาวพัสตร์ / กาญจนา สุทธิกุล
ชื่อผู้แต่งกาญจนา สุทธิกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : กองทุนสหายธรรม, 2557.
เลขเรียกBQ6150 ก427ผ,294.3641 ก425ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสนามความคิดแห่งการสืบค้น : ความดี ความงาม และความจริง/ ภัทรพร สิริกาญจน
ชื่อผู้แต่งภัทรพร สิริกาญจน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557
เลขเรียกBJ1528.ท9 ภ633,100 ภ367ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 / สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) ; เรียบเ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด, 2557
เลขเรียกBQ550 ส-ห 2557,294.315 ก639ห 2557 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตรกรรมฝาผนังวัดราชสิทธาราม = Mural paintings of Wat Ratchasittharam / อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์
ชื่อผู้แต่งอภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2557.
เลขเรียกND2835.A1 อ237ร,751.73 อ267จร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศรีวิชัยในสุวรรณทวีป = Srivijaya in Suvarnadvipa / อมรา ศรีสุชาติ
ชื่อผู้แต่งอมรา ศรีสุชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2557.
เลขเรียกDS588.S6 อ293,959.3 อ293ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา