Found: 2  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานการณ์การดำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCDs) = Situation on NCDs prevention and cont...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2562.
เลขเรียกWT500 ส179 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารความเสี่ยงในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า = Risk communication to control rabies / ปราณี พาณิชย์...
ชื่อผู้แต่งปราณี พาณิชย์พงษ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2562, [2019]
เลขเรียกWC550 ป446ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา