Found: 95  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องHuaxia chun qiu zhi [videorecording] / Zhong yang dian shi tai ; zhu bian, Nie Congcong, Wang Xiao...
พิมพลักษณ์Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2004.
เลขเรียกDS721 H715 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องTìm hiẻu lịch sủ - Chu Quoc Nuóc / Hoang Xuan viet.
ชื่อผู้แต่งHoang xuan viet.
พิมพลักษณ์Ha noi : Van hoa thong tin, 2007.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องAn empress and the warriors [videorecordingDVD] = Jiang shan mei ren / produced by Gin Lau ; writ...
พิมพลักษณ์Guangzhou : Guangdong yin xiang chu ban she, 2008.
เลขเรียกPN1997 E55 2008
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องAn empress and the warriors [videorecordingVCD] = Jiang shan mei ren / produced by Gin Lau ; writ...
พิมพลักษณ์Guangzhou : Guangdong yin xiang chu ban she, 2007.
เลขเรียกPN1997 E55 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องChina Songs [videorecording].
พิมพลักษณ์[Beijing] : Sha Men Yin Xiang Chu Ban She, 2004.
เลขเรียกM1804 C45645 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องSelected Songs [videorecording] / by Famous Singers.
พิมพลักษณ์[Beijing] : Sha Men Yin Xiang Chu Ban She, 2004.
เลขเรียกM1804 C45645
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องChinese Festivals : Lantern festival [DVD].
พิมพลักษณ์China : Beauty media Inc., 200-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องCupping [videorecording] = Ba guan liao fa.
พิมพลักษณ์Guangzhou Shi : Guangzhou yin xiang chu ban she : Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si , [2006].
เลขเรียกRM184 B3 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องThe Deadly Silver Spear [videorecording] = Xue lian huan.
พิมพลักษณ์[Bangkok] : Shark picture ; 2002.
เลขเรียกPN1997 D278 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องThe Dragon chronicles the maidens of heavenly mountain [videorecording] = Tian shan tong lao.
พิมพลักษณ์Kowloon, Hogn Kong : Lionheart pictures, 2000.
เลขเรียกPN1997 D759 2000
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องthe ins and outs of chinese culture./ Copyright 1993 by Sinolingua.
พิมพลักษณ์Beijing china , 2007.
เลขเรียก495.1 Li699Z 1999
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องZhongguo tian zhu jiao [videorecording] = Chinese Catholicism / Wu zhou chuan bo zhong xin chu pi...
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Wu zhou chuan bo yin xiang chu ban she ; [Guangzhou Shi] : Guangzhou qiao jia ren wenhua chuan bo you xian gong si fa xing, [2005].
เลขเรียกBX1665 Z47 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องDa zhai men [videorecording] Gohui [and others] ; bian ju, dao yan Guo Baochang ; Zhong shi gu fen ...
พิมพลักษณ์Guangzhou : Zhong kai wen hua ; [Beijing] : Zhongguo guo ji dian shi zong gong si, [2001]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องImperial sites / [Luo Zhewen zhu bian].
พิมพลักษณ์Beijing : Foreign languages press, 2010.
เลขเรียก728.820951 Im34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องThree Gorges [videorecording] : the biggest dam in the world / Discovery Channel ; Transatlantic ...
พิมพลักษณ์[United States] : Discovery Channel Video, c1998.
เลขเรียกTC558.C52 T474 1998
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา