Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องThe People's Republic of China [map] / produced by the Cartographic Division, National Geographic ...
ชื่อผู้แต่งNational geographic society (u.s.)
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : The Society, 1980.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องThe peoples of China [map] / produced by the Cartographic Division, National Geographic Society ; ...
ชื่อผู้แต่งNational geographic society (u.s.). Cartographic division
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : The Society, c1980.
เลขเรียกG7821.E1 N31 1980
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องChina [map] / produced by the Cartographic Division, National Geographic Society ; John B. Garver,...
ชื่อผู้แต่งNational geographic society (u.s.). Cartographic division
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : The Society, c1991.
เลขเรียกG7820 N31 1991
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องChina : a provincial atlas = Chung-kuo fen sheng ti tu chi / Chiao-min Hsieh, Jean Kan Hsieh.
ชื่อผู้แต่งHsieh, Chiao-min 1918-.
พิมพลักษณ์New York : Macmillan Publishing Co., 1995.
เลขเรียกG2305 H84 1995
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องChina [map] / produced by John Bartholomew & Son.
พิมพลักษณ์Edinburgh : Bartholomew, 1973.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องChina [map] / produced by the Cartographic Division, National Geographic Society.
ชื่อผู้แต่งNational geographic society (u.s.)
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : The Society, 1991.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องMap of The People's Republic of China [map] / compiled and produced by the Cartographic Publishing...
ชื่อผู้แต่งChina. Cartographic publishing house.
พิมพลักษณ์China : The Publishing House, 1981.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องWan mei lu tu Jiangsu = Jiangsu guide map / Zhang Danyi bian zhu
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing bi shi feng fan yin shua ji shu you xian gong si, 2016
เลขเรียกG 7823.J48 W244 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
9
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องเอเวอเรสต์ [map] / produced by National Geographic Maps for National Geographic Magazine.
ชื่อผู้แต่งNational geographic.
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : National Geographic, 2003.
เลขเรียกG7822.E8 N3 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องEverest50 [map] / produced by National Geographic Maps for National Geographic Magazine.
ชื่อผู้แต่งNational geographic maps (firm)
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : National Geographic Society, c2003.
เลขเรียกG7822.E8A3 N3 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องRoutes of Bangkok [map]
พิมพลักษณ์Bangkok : Siam Locate, 2003.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องMount Everest [map] = Sagarmatha (Sagarmatha) = Chu-mo-lung-ma Feng (Qomolangma) / National Geogr...
ชื่อผู้แต่งNational geographic society (u.s.). Committee for research and exploration
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : The Society, c1988.
เลขเรียกG7822.E8 N3 1988
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา