Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องMap of The People's Republic of China [map] / compiled and produced by the Cartographic Publishing...
ชื่อผู้แต่งChina. Cartographic publishing house.
พิมพลักษณ์China : The Publishing House, 1981.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องChina : a provincial atlas = Chung-kuo fen sheng ti tu chi / Chiao-min Hsieh, Jean Kan Hsieh.
ชื่อผู้แต่งHsieh, Chiao-min 1918-.
พิมพลักษณ์New York : Simon & Schuster Macmillan, c1995.
เลขเรียกG2305 H84 1995
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องThe People's Republic of China [map] / produced by the Cartographic Division, National Geographic ...
ชื่อผู้แต่งNational geographic society (u.s.)
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : The Society, 1980.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องThe peoples of China [map] / produced by the Cartographic Division, National Geographic Society ; ...
ชื่อผู้แต่งNational geographic society (u.s.). Cartographic division
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : The Society, c1980.
เลขเรียกG7821.E1 N31 1980
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องChina [map] / produced by the Cartographic Division, National Geographic Society ; John B. Garver,...
ชื่อผู้แต่งNational geographic society (u.s.). Cartographic division
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : The Society, c1991.
เลขเรียกG7820 N31 1991
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องEverest50 [map] / produced by National Geographic Maps for National Geographic Magazine.
ชื่อผู้แต่งNational geographic maps (firm)
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : National Geographic Society, c2003.
เลขเรียกG7822.E8A3 N3 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องChina [map] / produced by John Bartholomew & Son.
พิมพลักษณ์Edinburgh : Bartholomew, 1973.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องChina [map] / produced by the Cartographic Division, National Geographic Society.
ชื่อผู้แต่งNational geographic society (u.s.)
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : The Society, 1991.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องกินอร่อยเยาวราช [map] = Good eats China Town Yaowarat / บริษัท สำนักพิมพ์แพนสยาม.
ชื่อผู้แต่งบริษัท สำนักพิมพ์แพนสยาม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท, [2549]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องเอเวอเรสต์ [map] / produced by National Geographic Maps for National Geographic Magazine.
ชื่อผู้แต่งNational geographic.
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : National Geographic, 2003.
เลขเรียกG7822.E8 N3 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องRoutes of Bangkok [map]
พิมพลักษณ์Bangkok : Siam Locate, 2003.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องWan mei lu tu Jiangsu = Jiangsu guide map / Zhang Danyi bian zhu
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing bi shi feng fan yin shua ji shu you xian gong si, 2016
เลขเรียกG 7823.J48 W244 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
13
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องXin bian shi yong shi jie di tu ce = New practical world atlas / [Zhongguo di tu chu ban she bian ...
ชื่อผู้แต่งZhongguo di tu chu ban she
พิมพลักษณ์Beijing : Zhongguo di tu chu ban she, 2007.
เลขเรียกG1021 Z6 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องMount Everest [map] = Sagarmatha (Sagarmatha) = Chu-mo-lung-ma Feng (Qomolangma) / National Geogr...
ชื่อผู้แต่งNational geographic society (u.s.). Committee for research and exploration
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : The Society, c1988.
เลขเรียกG7822.E8 N3 1988
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา