Found: 49  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำตอบนั้นอยู่ที่ไหน : รวมเรื่องสั้น นายผีจากนิตยสารสยามสมัย / อัศนี พลจันทร์ เขียน.
ชื่อผู้แต่งอัศนี พลจันทร 2461-2533.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กำแพง, 2533.
เลขเรียกPL4209.อ64 ค6 2533,895.913 อ576ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรำฤกถึงนายผี / จากป้าลม
ชื่อผู้แต่งป้าลม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทะเลหญ้า, 2533.
เลขเรียกPL4215 ป561 2533,801.951 ป561ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทกวี : ฉบับสมบูรณ์ ในรอบร่วม 5 ทศวรรษ (พ.ศ. 2477-2523) /อัศนี พลจันทร.
ชื่อผู้แต่งอัศนี พลจันทร 2461-2533.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2540.
เลขเรียกPL4209.1.อ63 ร54,895.91 อ576ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง72 ปี ศักดิ์ชัย บำรุงพงศ์ : นักเขียนสามัญชน / เสถียร จันทิมาธร, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2533.
เลขเรียก928.9591 ศ324 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง72 ปี เปรม บุรี 16 พฤศจิกายน 2533 / โดย ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2533.
เลขเรียกWZ100 ป711จ 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในสายธาร : รวมข้อเขียนสังสนทนาว่าด้วยการประพันธ์ / อัศนี พลจันทร
ชื่อผู้แต่งอัศนี พลจันทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561
เลขเรียกPL4209.A87 อ653 2561,808.4 อ118น 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่บ้านหัวเห็ด / อำแดงกล่อม [นามแฝง]
ชื่อผู้แต่งอัศนี พลจันทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561
เลขเรียกPL4209.A87 อ65 2561,640 อ118ม 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและผลงาน : ตำนาน 'นายผี' อัศนี พลจันทร (2461-2530)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ฝ่ายวิชาการและเอกสารสิ่งพิมพ์ในนาม คณะกรรมการจัดงาน 'นายผีคืนถิ่นแผ่นดินแม่', 2541.
เลขเรียกCT1548.อ65 ช65
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและผลงาน : ตำนาน 'นายผี' อัศนี พลจันทร [2461-2530]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บริษัท 21 เซ็นจูรี่, 2541.
เลขเรียกCT1548.อ628 ช65,928.95911 ช583
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานนายผี อัศนี พลจันทร / ประเสริฐ จันดำ, เสาะหาและรวบรวม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2533.
เลขเรียกDS570.6.A8 ต359 2533,928 ป1711ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าหญิง สีดาดำรวง ชุมพล ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 7 พฤศจิกายน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984), 2533.
เลขเรียก92 ส733ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรำฤกถึงนายผีจากป้าลม / คณะกรรมการพิทักษ์วรรณกรรมและลิขสิทธิ์ของอัศนี (นายผี) พลจันทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทะเลหญ้า, 2533.
เลขเรียกPL4209.1 ร665 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานนายผีอัศนี พลจันทร / ประเสริฐ จันดำ เสาะหาและรวบรวม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2532.
เลขเรียกPL4209.อ64 ต66
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปทานุกรมฉบับกระเป๋าและราชาศัพท์ / ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์, รวบรวม
ชื่อผู้แต่งชาลี เอี่ยมกระสินธุ์ 2461-2546.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กิจสยามการพิมพ์, 2533.
เลขเรียก495.913 ช273ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา