Found: 75  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซกเช็น วิถีแห่งการตื่นรู้ = Dzogchen, The Path of Self-Liberation / พระอาจารย์ลาตรี เคนโป เกเช ญีมา ...
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์ลาตรี เคนโป เกเช ญีมา ทรักปา ริมโปเช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพันดารา, 2557
เลขเรียกBQ9288 พ314ซ 2557,294.3122 ล265ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทิพยมนต์ : อานาปานสติภาวนามัย / โดย พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)
ชื่อผู้แต่งพระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมฺมธโร) 2449-2504.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์, 2547.
เลขเรียกBQ5630.A6 พ414ท 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของโครงการปฏิบัติสมาธิเบื้องต้นต่อสัจจการแห่งตนตามทฤษฎีของมาสโลว์ / รณชัย ศิลากร = The effects of...
ชื่อผู้แต่งรณชัย ศิลากร, 2508-
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลังธูป เทียน ขนนกและน้ำประจุพลัง : บำบัดโรคด้วยพลังจิต / อัคนี นวรัตน, เขียน ; บรรจบ ชุณหสวัสดิกุ...
ชื่อผู้แต่งอัคนี นวรัตน์, ม.ล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 2544.
เลขเรียก615.852 อ 375 พ 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีฝึกสมาธิวิปัสสนาฉบับสมบูรณ์ / พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์, 2553.
เลขเรียกBQ5630.S16 พ24471 2553,294.3122 พ831ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิปัสสนา : สมาธิภาวนารักษาใจ / พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
ชื่อผู้แต่งพระฝั้น อาจาโร 2442-2520.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบันลือธรรม, [2555?], [2012]
เลขเรียกBQ5630.V5 พ348ว 2555,294.3422 พ418
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะแห่งกรใช้ สติ ในทุกกรณี / พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, 2545.
เลขเรียกBQ5630.S2 พ831ศ 25--?,294.35 พ831ศ 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวดมนต์ฉบับประจำบ้าน ทำวัตรเช้า - เย็น แปล / ผู้เรียบเรียง, โสภณ เบญจพลธรรม
ชื่อผู้แต่งโสภณ เบญจพลธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัวเงิน, 2551 [2008]
เลขเรียกBQ5618 ส979ส 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุนีย์โยคะสถาน : เสริมสวยและสุขภาพสมบูรณ์ด้วยการบริหารแบบโยคะ / โดย เอนก ยุวจิตติ และสุนีย์ ยุวจิต...
ชื่อผู้แต่งเอนก ยุวจิตติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามัคคีสาร 2536.
เลขเรียกQT255 อ893ส 2536,QT255 ส821ย 2536,613.7046 อ893ส 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึก พิธีเปิดอาคารปฏิบัติธรรม ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ = Commemorat...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการเจริญภาวนาสมถวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น / โดย พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ชื่อผู้แต่งพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) 2427-2502.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการธรรมปฏิบัติเพื่อประชาชน วัดปากน้ำภาษีเจริญ, 2522.
เลขเรียกBQ5630.V5 Thai 17 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโยคะ น้ำพุแห่งดรุณภาพ / ละเอียด ศิลาน้อย เขียน.
ชื่อผู้แต่งละเอียด ศิลาน้อย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2537.
เลขเรียกRA781.7 ล216,QT255 ล6ย 2543,613.7046 ล216ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา