Found: 75  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมบรรยายพิเศษจตุสติปัฏฐาน / มูลนิธิส่งเสริมการปฏิบัติสมาชิกทางพุทธศาสนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2521.
เลขเรียกBQ5630.S2 Thai 177 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะการปฏิบัติสมาธิ = The Art of meditation / มาติเยอ ริการ์, เขียน ; สดใส ขันติวรพงศ์, แปล
ชื่อผู้แต่งริการ์, มาติเยอ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งศึกษิต บริษัท เคล็ดไทย, 2554
เลขเรียกBQ5630.S16 ร476ศ 2554,294.3122 ร72ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอย่าหวังกันนักเลย / คำสอนของ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
ชื่อผู้แต่งพระเทียน จิตฺตสุโภ (พันธ์ อินทผิว) 2454-2531.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (พันธ์ อินทผิว), 2536.
เลขเรียกBQ5630.S16 พ333อ 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอย่าหวังกันนักเลย / คำสอนของ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
ชื่อผู้แต่งพระเทียน จิตฺตสุโภ (พันธ์ อินทผิว) 2454-2531.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (พันธ์ อินทผิว), 2534.
เลขเรียกBQ5630.S16 พ333อ 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอย่าหวังกันนักเลย / หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ(พันธ์ อินทผิว)
ชื่อผู้แต่งพระเทียน จิตฺตสุโภ (พันธ์ อินทผิว) 2454-2531.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (พันธ์ อินทผิว), 2555.
เลขเรียกBQ5630.S16 ห313อ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนลัดการฝึกสติ : โดยทำความรู้สึกตัวอย่างเดียว / อุบาสิกาพิกุล มโนเจริญ
ชื่อผู้แต่งอุบาสิกาพิกุล มโนเจริญ
พิมพลักษณ์แพร่ : กองทุนเผยแผ่ธรรม วัดแพร่แสงเทียน, 2554
เลขเรียกBQ5611.S16 อ-ร 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโยคะสำหรับหนุ่มสาว (น้อย) = Yoga over 50 / [โดย แมรี่ สจ๊วต ; พีระ บุญจริง [แปล] เรียบเรียง]
ชื่อผู้แต่งสจ๊วตท์, แมรี่
พิมพลักษณ์ราชบุรี : ธรรมรักษ์การพิมพ์, 2544.
เลขเรียกRA781.7 ส155 2544,QT255 ส155ย 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCreating wise choices : bintegrating the concept of wise attention into caring in nursing education...
ชื่อผู้แต่งSaichai puapan.
พิมพลักษณ์2001.
เลขเรียก153.733 Sa132C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระฎีกาพาหุง : ฉบับโบราณดั้งเดิม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน ส. ธรรมภักดี, 25--? [19--?]
เลขเรียกBQ5618.T5 พ326 25--?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีทำอุบายให้จิตเป็นสมาธิและการฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อให้เป็นสุขในชีวิตประจำวัน / โดย ราฆพ สุทธจิต
ชื่อผู้แต่งราฆพ สุทธจิต
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บี เอส ดี, [25--?]
เลขเรียกBQ5630.S16 ร399ว 25--?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะการปฏิบัติสมาธิ = The art of meditation / มาติเยอ ริการ์ ; สดใส ขันติวรพงศ์, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งริการ์, มาติเยอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2555.
เลขเรียกBQ5630.S16 ร476ศ 2555,294.35 ร312ศ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางปฏิบัติ วิปัสสนา-กัมมัฎฐาน เรียบเรียงจาก โอวาท 4 พรรษา / ของ พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์...
ชื่อผู้แต่งพระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมฺมธโร) 2449-2504.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ป.สัมพันธ์พาณิชย์, 2536.
เลขเรียกBQ5630.V5 พ414น 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางเจริญวิปัสสนากรรมฐาน และ Panditarama : a Yogi's handbook / อัคคมหาบัณฑิต ภัททันตโสภณมหาเถระ มห...
ชื่อผู้แต่งอัคคมหาบัณฑิต, ภัททันตโสภณมหาเถระ มหาสีสยาดอร์
พิมพลักษณ์กรุงเพทฯ : สหธรรมิก, 2550.
เลขเรียกBQ5630.V5 อ46น 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์ / พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) 2456-2556.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2552, [2009]
เลขเรียกBQ4380 ส243ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือหมอประจำตัว คู่มือฝึกลูกกลมไท้เก๊ก : เพิ่มพลังปราณ ขจัด 45 โรคร้าย ด้วยตัวเอง / เรียบเรียงโดย ...
ชื่อผู้แต่งพชรพงษ์ พรายมณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ขุนเขา, 2543.
เลขเรียก615.85 179ค 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา