Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานผลการศึกษาวิจัย 2547-2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จ.ขอนแก่น [Computer file] = Research...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จ.ขอนแก่น, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องมาตรฐานการดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น [electronic re...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรม, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องSource code [videorecording(DVD)] = แฝงร่าง ขวางนรก / Summit Entertainment, Vendome Pictures pre...
พิมพลักษณ์Universal City, Calif. : Summit Entertainment, 2011.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์ป้องกัน แก้ไข และเตรียมพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก และการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ฉบับท...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา