Found: 35  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาลวดลายผ้าบาติก โดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพวาดงานจิตรกรร...
ชื่อผู้แต่งกานดา โชติช่วง.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2015.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
32
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสำเร็จรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าบาติกโดยได้รับแรงบันดาลใจจากมโนราห์ : Female ...
ชื่อผู้แต่งสุนิสา ชาปาน.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2015.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
34
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบและสร้างรถไฟฟ้าสำหรับผู้สุงอายุและคนพิการ : Design And Construction electric car for person...
ชื่อผู้แต่งจีระศักดิ์ เพียรเจริญ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2014.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
35
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสื่อการสอน รหัสวิชา 1302312 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ความสำคัญความหมายและวัตถุประสงค์การจัดว...
ชื่อผู้แต่งคณิศร ภูนิคม.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
เลขเรียกTS178 ค132ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา