Found: 35  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสำเร็จรูปโดยการเพิ่มมูลค่าผ้าทอนาหมื่นศรี : The design of women clothing ...
ชื่อผู้แต่งพรพิมล พรหมจรรย์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2014.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
17
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสำเร็จรูปโดยการเพิ่มมูลค่าผ้าปาเต๊ะ : Design Women's Apparel fabrics fini...
ชื่อผู้แต่งวรรณิภา แวมะ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2014.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
18
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสำเร็จรูปโดยการเพิ่มมูลค่าฝ้ายกนคร : The Value Added Lady cloth Design fo...
ชื่อผู้แต่งกันยารัตน์ รุ่งเรือง.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2014.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
19
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสำเร็จรูปโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครื่องแต่งกายมโนราห์ : Design Woman's ...
ชื่อผู้แต่งบุรีรัตน์ หลิมเฮงฮะ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2013.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
20
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าทอสะพานพล : The Women's Costume Design to increase val...
ชื่อผู้แต่งนัญธิญา สว่างเพชร.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2015.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
21
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากประเพณีสารทเดือนสิบ : The Women's Costume Design...
ชื่อผู้แต่งอนุชฎา ชูเกลี้ยง.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2015.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
22
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสำเร็จรูปสำหรับเด็กจากผ้าขาวม้า : The design of The Kids clothes from PHA-KAO...
ชื่อผู้แต่งจิตกษมา สุขเกษม.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2014.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
23
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำพริกของโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา จังหวัดสงขลา : Design and Development C...
ชื่อผู้แต่งชมพูนุท เหนือคลอง.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2017.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
24
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องHotel Design [videorecording]. ตอนพลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วยการออกแบบโรงแรมขนาดเล็ก / Nation Channel ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2552.
เลขเรียกNK2195.H6 ฮ9 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
25
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องกายสตรีสำเร็จรูปโดยการใช้ผ้าขาวม้าจากแบรนด์พาคาเมี่ยน (Pakamian) : Design of Women's...
ชื่อผู้แต่งอิลคริส บูวะ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2013.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
26
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องอบในกระบวนการผลิตหนังปลากะพงแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนสำหรับกลุ่ม เกาะยอ ที.เอ็ม....
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2015.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
27
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายบุรุษมุสลิมสำเร็จรูปได้รับแรงบันดาลใจจากมัสยิดอัลอักศอโดยใช้ความไม่สมดุลในการ...
ชื่อผู้แต่งอามีนา ดนวารี.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2014.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
28
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีที่มีรูปร่างผอมบางโดยใช้หลักการสร้างมิติจากรูปทรงปะการัง : The costume de...
ชื่อผู้แต่งสุภาภรณ์ คงบัน.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2012.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
29
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีมุสลิมสำเร็จรูปโดยการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าทอเกาะยอ ผ้ายกเมืองนคร ผ้าจวนตาน...
ชื่อผู้แต่งนูรกิ๊ฟตา ปาแย.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2013.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
30
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีรูปร่างผอมบางโดยได้รับแรงบันดาลใจจากการพับกระดาษออริกามิ : Women's Appare...
ชื่อผู้แต่งวงศ์เดือน โต๊ะเส็น.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2012.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา