Found: 22  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความไวของปฏิกิริยาตอบสนองในผู้สูงอายุที่ฝึกเจริญสติ และไม่ได้ฝึกเจริญสติ = Comparison ...
ชื่อผู้แต่งโสรยา อดออม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ : คู่มือฝึกสมาธิสำหรับคนหนุ่มสาวที่ปฏิบัติการในสังคม / พระติช นัท ฮันห...
ชื่อผู้แต่งพระติช นัท ฮันห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แสงรุ้งการพิมพ์, 2523.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติสมาธิ-ปัญญา / พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
ชื่อผู้แต่งพระราชญาณวิสุทธิโสภณ (ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
พิมพลักษณ์อุดรธานี : 2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพแวดล้อมของการทำกิจกรรมวิปัสสนาระยะสั้นที่วัดร่ำเปิงที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ = Envi...
ชื่อผู้แต่งอิทธิพล แก้วกันใจ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโยคะสูตร : มหัศจรรย์แห่งโยคะ / ปตัญชลี, เรียบเรียง ; ศิยะ ณัญฐสวามี, ถอดความ
ชื่อผู้แต่งปตัญชลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2544.
เลขเรียกQT255 ป151ย 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโยคะเพื่อพลังกายและพลังจิต / สุนีย์ ยุวจิตติ
ชื่อผู้แต่งสุนีย์ ยุวจิตติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด, 2531.
เลขเรียกQT255 ส821ย 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโยคะสำหรับหนุ่มสาว (น้อย) = Yoga over 50 / [โดย แมรี่ สจ๊วต ; พีระ บุญจริง [แปล] เรียบเรียง]
ชื่อผู้แต่งสจ๊วตท์, แมรี่
พิมพลักษณ์ราชบุรี : ธรรมรักษ์การพิมพ์, 2544.
เลขเรียกRA781.7 ส155 2544,QT255 ส155ย 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือหมอประจำตัว คู่มือฝึกลูกกลมไท้เก๊ก : เพิ่มพลังปราณ ขจัด 45 โรคร้าย ด้วยตัวเอง / เรียบเรียงโดย ...
ชื่อผู้แต่งพชรพงษ์ พรายมณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ขุนเขา, 2543.
เลขเรียก615.85 179ค 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลังธูป เทียน ขนนกและน้ำประจุพลัง : บำบัดโรคด้วยพลังจิต / อัคนี นวรัตน, เขียน ; บรรจบ ชุณหสวัสดิกุ...
ชื่อผู้แต่งอัคนี นวรัตน์, ม.ล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 2544.
เลขเรียก615.852 อ 375 พ 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิปัสสนา : สมาธิภาวนารักษาใจ / พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
ชื่อผู้แต่งพระฝั้น อาจาโร 2442-2520.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบันลือธรรม, [2555?], [2012]
เลขเรียกBQ5630.V5 พ348ว 2555,294.3422 พ418
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโยคะ น้ำพุแห่งดรุณภาพ / ละเอียด ศิลาน้อย เขียน.
ชื่อผู้แต่งละเอียด ศิลาน้อย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2537.
เลขเรียกRA781.7 ล216,QT255 ล6ย 2543,613.7046 ล216ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโยคะ อาสนะ เพื่อชีวิต เขียนโดย เอ็น วี กุลกรรณี ; [text]
ชื่อผู้แต่งกุลกรรณี, เอ็น วี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลินิกสุขภาพ, 2544
เลขเรียกQT255 ก742ย 2544,QT255 .ก742 2544,613.7046 ก47ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตโชกสิณของพระพุทธเจ้า / จรูญ วรรณกสิณานนท์ [text]
ชื่อผู้แต่งจรูญ วรรณกสิณานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พุทธลีลา, 2553.
เลขเรียกBQ5630.V5 จ175 2553,294.353 จ17ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโอกาสทรงค่าแห่งชีวิต = Life's opportunities / พระอาจารย์ แลดี สยาดอ อัครมหาบัณฑิต, รจนา ; มณฑาทิพย...
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์ แลดี สยาดอ อัครมหาบัณฑิต
พิมพลักษณ์ม.ป.ท : บุญศิริการพิมพ์, 2550.
เลขเรียกBQ4330 พ418อ 2550,294.3444 ส318อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา