Found: 143  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวดมนต์ฉบับหลวง / ของสมเด็จพระสังฆราช (ปุสสเทว)
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสสเทว) 2356-2442.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2513.
เลขเรียกBQ5618.T5 ส246ส 2513
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวดมนต์เจ็ดตำนาน
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง ธรรมบรรณาคาร: [2539?]
เลขเรียกBQ5618.T5 ส376 2539?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวดมนต์แปลแบบสวนโมกข์ ฉบับอักษรเบรลล์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มปพ, 2549.
เลขเรียกBQ5618.T5 ส376 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือสวดมนต์ / วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จรัลสนิทวงศ์, 2530.
เลขเรียกBQ5618.T5 หง149 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือสวดมนต์ / วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, 2530.
เลขเรียกBQ5618.T5 ห149 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือสวดมนต์แปล และ หลักการสอน การเจริญสมาธิภาวนา (สำหรับ อุบาสก อุบาสิกา)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วัดสังฆทาน, 2530.
เลขเรียกBQ5618.T5 หน149 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือสวดมนต์แปล และ หลักการสอน การเจริญสมาธิภาวนา (สำหรับ อุบาสก อุบาสิกา)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วัดสังฆทาน, 2537.
เลขเรียกBQ5618.T5 ห149 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือสวดมนต์แปล แสงสว่างแห่งปัญญา ฉบับอักษรเบรลล์ : จัดทำโดยศิษยืปู่อนัตนาคราช ร่วมกับครอบครัวฉัตร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ, 2550.
เลขเรียกBQ5618.T5 ห149 2550?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิติปิโส ภควา / อภิณัฏฐ์ กิติพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งอภิณัฏฐ์ กิติพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2542.
เลขเรียกBQ5578.T5 อ253อ 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกเทสสวดมนต์ / พระญาณวโรดม (สนธ์ กิจฺจกาโร) รวบรวมและเรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกBQ5618.T5 อ875 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชัยชนะแห่งพุทธะ = The victory of Lord Buddha
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2555?]
เลขเรียกBQ893 ช377 2555?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธคาถาบำบัด
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : จินดาสาส์นการพิมพ์, [2552?]
เลขเรียกBQ5618.T5 พ829 2552?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธมนต์ / คณะศิษยานุศิษย์และผู้ศรัทธา
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2556.
เลขเรียกBQ5631 พ832 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวดมนต์มอญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เท็คโปรโมชั่น แอนด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง, 2545.
เลขเรียกBQ5551 ส376 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสบียงทิพย์ / ธรรมพุทธบริษัท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กิตติชัยการพิมพ์ (นภัสสร), 2554, [2011]
เลขเรียกBQ4190 ส917 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา