Found: 143  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวดชะยันโต ชัยชนะเหนือหมู่มารทั้งมวล / โดย แก้ว อรุณฉาย
ชื่อผู้แต่งแก้ว อรุณฉาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พระนครบุ๊คส์, [2554?]
เลขเรียกBQ5618.T5 ก891ส 2554?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวดพระคาถาชุมนุมเทวดา / ตุลา พรหมญาณ ; บุญนิธิ ถิ่นมีผล บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งตุลา พรหมญาณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมืองสุวรรรภูมิ, [2554?]
เลขเรียกBQ5618.T5 ต654ส 2554?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือบทสวดมนตร์ทำวัตรเช้า-เย็น
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี, 2530.
เลขเรียกBQ5578.T5 ห144 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือสวดมนต์ ภาวนา ฉบับพกพา รวมภาพ พุทธประวัติ แบบการ์ตูน
พิมพลักษณ์นครปฐม: สาละพิมพการ, 2555.
เลขเรียกBQ5618.T5 ห149 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือสวดมนต์แปล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โรงพิมพ์บุณย์ศิริการพิมพ์, 2550.
เลขเรียกBQ5618.T5 ห149 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสบียงทิพย์ / ธรรมพุทธบริษัท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กิตติชัยการพิมพ์ (นภัสสร), [2553?]
เลขเรียกBQ5558.T5 ส917 2553?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสบียงทิพย์ / ธรรมพุทธบริษัท
พิมพลักษณ์สมุทรสาคร : นภัสสร การพิมพ์ (กิตติชัย), 2555.
เลขเรียกBQ5558.T5 ส917 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบไหว้สวดมนต์อย่างย่อ / พระธรรมปาโมกข์ รวบรวม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2507.
เลขเรียกBQ5578.T5 บ892 2507
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสวดมนต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, [2557?]
เลขเรียกBQ5618.T5 บ131 2557?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเจริญพระพุทธมนต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การเภสัชกรรม, 2548.
เลขเรียกBQ5618.T5 บ125 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท รุ่งเรืองวิริยะพัฒนาโรงพิมพ์, [2540?]
เลขเรียกBQ5631 พ337 2540?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระพุทธโอวาทและบทสวดมนต์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.
เลขเรียกBQ5618.T5 พ354 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือสวดมนต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2526.
เลขเรียกBQ5618.T5 ห149 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือสวดมนต์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553.
เลขเรียกBQ5631 ห149 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำวัตร-สวดมนต์ แปล : สำหรับอุบาสก-อุบาสิกา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ ]: หอไตรการพิมพ์, 2553.
เลขเรียกBQ5618.T5 ท432 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา