Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องแต่งกายสตรีมุสลิมตามแนวโน้มการออกแบบแฟชั่นปี ค.ศ. 2014 : Development of the Muslim wo...
ชื่อผู้แต่งตะวัน ตนยะแหละ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2014.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีมุสลิมสำเร็จรูปโดยใช้แรงบันดาลใจจากสไตล์ร็อค : Muslim women's Apparel des...
ชื่อผู้แต่งรัชนีวรรณ อบเชย.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2014.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสำเร็จรูปจากผ้าทอเกาะยอโดยการเสริมเส้นใยเรืองแสง : Design from KoYo fabri...
ชื่อผู้แต่งปานระวี บางผึ้ง.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2014.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสำเร็จรูปโดยการเพิ่มมูลค่าผ้าทอนาหมื่นศรี : The design of women clothing ...
ชื่อผู้แต่งพรพิมล พรหมจรรย์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2014.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
5
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสำเร็จรูปโดยการเพิ่มมูลค่าผ้าปาเต๊ะ : Design Women's Apparel fabrics fini...
ชื่อผู้แต่งวรรณิภา แวมะ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2014.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสำเร็จรูปโดยการเพิ่มมูลค่าฝ้ายกนคร : The Value Added Lady cloth Design fo...
ชื่อผู้แต่งกันยารัตน์ รุ่งเรือง.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2014.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสำเร็จรูปสำหรับเด็กจากผ้าขาวม้า : The design of The Kids clothes from PHA-KAO...
ชื่อผู้แต่งจิตกษมา สุขเกษม.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2014.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายบุรุษมุสลิมสำเร็จรูปได้รับแรงบันดาลใจจากมัสยิดอัลอักศอโดยใช้ความไม่สมดุลในการ...
ชื่อผู้แต่งอามีนา ดนวารี.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2014.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบและสร้างรถไฟฟ้าสำหรับผู้สุงอายุและคนพิการ : Design And Construction electric car for person...
ชื่อผู้แต่งจีระศักดิ์ เพียรเจริญ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2014.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา