Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสำเร็จรูปดดยใช้ผ้่าบาติกที่พัฒนาลวดลายจากลายผนังโบสถ์ : The design of wom...
ชื่อผู้แต่งลัดดาวัลย์ ดำน้อย.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2013.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสำเร็จรูปโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครื่องแต่งกายมโนราห์ : Design Woman's ...
ชื่อผู้แต่งบุรีรัตน์ หลิมเฮงฮะ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2013.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องกายสตรีสำเร็จรูปโดยการใช้ผ้าขาวม้าจากแบรนด์พาคาเมี่ยน (Pakamian) : Design of Women's...
ชื่อผู้แต่งอิลคริส บูวะ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2013.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีมุสลิมสำเร็จรูปโดยการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าทอเกาะยอ ผ้ายกเมืองนคร ผ้าจวนตาน...
ชื่อผู้แต่งนูรกิ๊ฟตา ปาแย.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2013.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา