Found: 2  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะการปฏิบัติสมาธิ = The Art of meditation / มาติเยอ ริการ์, เขียน ; สดใส ขันติวรพงศ์, แปล
ชื่อผู้แต่งริการ์, มาติเยอ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งศึกษิต บริษัท เคล็ดไทย, 2554
เลขเรียกBQ5630.S16 ร476ศ 2554,294.3122 ร72ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัทธสีมาพิธีอุโบสถและสมโภชวัดนวมินทรราชูทิศ : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน...
ชื่อผู้แต่งวัดยานนาวา. คณะกรรมการโครงการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานโครงการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศฯ, 2557
เลขเรียกBL1043 ว-ก 2557,726.143 ก276 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา