Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTaoism in China / written by Wang Yi'e, translated by Shao Da.
ชื่อผู้แต่งWang, Yi'e.
พิมพลักษณ์[Beijing] : China Intercontinental Press, 2005.
เลขเรียกBL1910 W364 2005,299.51403 Wa246T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Tao of trading [electronic resource] : discovering a simpler path to success / Robert Koppel.
ชื่อผู้แต่งKoppel, Robert.
พิมพลักษณ์Chicago : Dearborn Financial, c1998.
เลขเรียกHG6024.A3 K666 1998eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHuainan zi : shen xian dao jia de chuan shuo / [bian zhuan zhe Lu Kai].
ชื่อผู้แต่งLu, Kai 1936-.
พิมพลักษณ์Taibei shi : Shi bao chu ban shi ye you xian, 2003.
เลขเรียกBL1900.H825 L852 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLin Yutang Zhong Ying dui zhao. Laozi de zhi hui = Lin Yutang Chinese-English bilingual edition. ...
ชื่อผู้แต่งLaozi.
พิมพลักษณ์Taibei Xian Xindian Shi : Zheng zhong shu ju gu fen you xian gong si, 2009.
เลขเรียกBL1900.L35 L36 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTao te ching = Dao de jing / Laozi zhu ; Arthur Waley yi.
ชื่อผู้แต่งLaozi.
พิมพลักษณ์Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 1999.
เลขเรียกBL1900.L26 L298 1999,229.51482 La298T 1999
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYao ceremonial paintings / Jacques Lemoine ; with the assistance of Donald Gibson.
ชื่อผู้แต่งLemoine, Jacques.
พิมพลักษณ์Bangkok : White Lotus, c1982.
เลขเรียกND1432.Y25 L45,385.09593 Ra165R 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสนาโลก / โดย ธนู แก้วโอภาส.
ชื่อผู้แต่งธนู แก้วโอภาส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2542.
เลขเรียกBL80.2 .ธ34 2542,200 ธ281ศ2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา