Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีสนทนาภาษา (คน) ญี่ปุ่น / ทากาฟุมิ ชิมิซุ เขียน ; วิภา งามฉันทกร แปล.
ชื่อผู้แต่งชิมิซุ, ทากาฟุมิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2559.
เลขเรียกPL539 ช576ก 2559,495.6834 ช323ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ่านเขียนเรียนญุี่ปุ่นชั้นต้น / ซาชิโกะ ซาวาดะ...[และคนอื่นๆ] เขียน ; สมจิตร์ สิริรัตนวิทย์ แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น, 2559.
เลขเรียกPL524 อ 2559,495.68 อ594 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ภาษากายสไตล์ญี่ปุ่น / ผู้เขียน, ฮามิรุ อากี ; ผู้แปล, ตวงทิพย์ ตันซะโล
ชื่อผู้แต่งอากี, ฮามิรุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2559.
เลขเรียกBF637.N66 ฮ64,302.222 อ587จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSpeed up! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N5 การอ่าน / รินะ คุวาฮาระ, ริเอะ คิบายาชิ ; สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี...
ชื่อผู้แต่งคุวาฮาระ, รินะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2560
เลขเรียกPL524 ค-ส 2560,495.65 ค75ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดญี่ปุ่นง่ายได้ตั้งแต่ต้น = Nihongo active talk : the first Japanese textbook for beginners / ผู้เ...
ชื่อผู้แต่งอุเอฮาระ, ยูมิโกะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2559
เลขเรียกPL539.5.T5 อ867พ 2559,495.6 อ867พ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเก่งภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ อ่านออก พูดได้ เหมือนเจ้าของภาษา / คณาจารย์และกองบรรณาธิการสำนักพิมพ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานา, 2559
เลขเรียกPL539 ก72,495.68 ก743 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแปลญี่ปุ่น-ไทย เบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง) / สมเกียรติ เชวงกิจวณิช
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ เชวงกิจวณิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น), 2559
เลขเรียกPL650 ส42 2559,495.6 ส165ปญ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสนทนาภาษาไวยากรณ์ญี่ปุ่น = Kaiwa no nihango / มิซุเอะ ซาซากิ, มาซามิ คาโดกุระ ; ศิริลักษณ์ ศิริมาจ...
ชื่อผู้แต่งซาซากิ, มิซุเอะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2560
เลขเรียกPL524 ซ-ส 2560,495.6824 ซ222ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคพื้นฐานการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น / ผู้แต่ง สมเกียรติ เชวงกิจวณิช, ชิซุกุ ยานางิซาวะ.
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ เชวงกิจวณิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2560.
เลขเรียกPL647 ส16 2560,495.6 ส165ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาพ ไทย-ญี่ปุ่น-อังกฤษ / ผู้เรียบเรียง บุษบา บรรจงมณี...[และคนอื่น ๆ] ; ภาพประกอบ นฤทธิ์ สร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2559.
เลขเรียกP361 บ675,413.1 พ125
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา