Found: 101  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องThe Great Thai student's short films [movie] : รวมหนังสั้นนักศึกษารางวัลช้างเผือก ปี 2540-2544
พิมพลักษณ์Bangkok : Starpics, c2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจไทยของรัฐบาลชวน 2 : พฤศจิกายน 2540 - ธันวาคม 2543 / กระทรวงการคลัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงการคลัง, 2544.
เลขเรียกHC445 น8 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อฑตยา มิเล็นเนียม, 2544.
เลขเรียกKPT2942.A28 ก25 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการลงทุนเพื่อสังคม = Social investmetn project / สำนักบริหารหนี้สินสาธารณะ กระทรวงการคลัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักบริหารหนี้สินสาธารณะ กระทรวงการคลัง, 2544.
เลขเรียกHC445 ค94 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการแนะแนว กระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2540-2544).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2540.
เลขเรียกLB1027.5 ผ8 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (พ.ศ.2540 - 2544) : แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 (พ.ศ.2540...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2538.
เลขเรียกLG395.W3 ค3ผ 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสถาบันราชภัฏ (พวส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถาบันราชภัฏ, 2544.
เลขเรียกQ179.92 ร64 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถิติการศึกษาในช่วงแผนการศึกษา ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544 / กองแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีรา...
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. กองแผนงาน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : [สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล], 2544.
เลขเรียกLG395.R33 ส6ร 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 - 2544) / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, [2540].
เลขเรียกLA1221 ค3ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานโครงการธนาคารข้อมูลและเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2540 / ศูนย์วิจัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิท...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์. ศูนย์วิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544.
เลขเรียกJA26 ธ64ร 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบารมีสิบทัศ / สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร ; คำนำ น. ณ ปากน้ำ. .
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปลาตะเพียน, 2540.
เลขเรียกBQ1463.T5 ส7ช 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด พ.ศ. 2540 - 2544 / สำนักงานคณะกรรมการกา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2544.
เลขเรียกJQ1749.A5 ค3ค 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสถาบันราขภัฏ (พวส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถาบันราชภัฏ, 2544.
เลขเรียกQ179.92 ร6 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ.2540 - 2544) / คณะกรรม...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : [มหาวิทยาลัย], 2538.
เลขเรียกLG395.W3 ค36ผ 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา