Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBo ya Han yu. Zhong ji, chong ci pian II = Boya Chinese / Li Xiaoqi zhu bian ; Zhang Mingying bia...
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2005.
เลขเรียกPL1128 B6954 2005,495.1824 Bo789Bz
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBo ya han yu. Zhun zhong ji, jia shu pian = Boya Chinese / Li Xiaoqi zhu bian ; Huang Li, Qian Xujin...
พิมพลักษณ์Beijing : Peking University Press, 2005
เลขเรียกPL 1128 B662 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBoya Hanyu. Gao ji, fei xiang pian = Boya Chinese / Li Xiaoqi zhu bian ; Jin Shunian, Chen Li ...
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2004-2008.
เลขเรียกPL1128 B695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยพะเยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา