Found: 26,631  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปฐมนคร--นครเริ่มต้นแห่งความสุข" 20 เรื่องเล่าการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของคนจังหวัดนครปฐม / ...
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สำนักงาน, 2557, [2014]
เลขเรียกHN700.55.A8 ป141 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปูชนียจารย์" ผู้ออกแบบกฎหมายเพื่อปฏิรูปสังคมไทย / จัดทำโดย บรรเจิด สิงคะเนติ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : เดือนตุลา; 2557.
เลขเรียกKPT110.A4 ป679 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปูชนียจารย์" ผู้ออกแบบกฎหมายเพื่อปฏิรูปสังคมไทย / [คณะผู้จัดทำ บรรเจิด สิงคะเนติ ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, [2557].
เลขเรียกKPT110.A4 ป679 [2557]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปูชนียจารย์" ผู้ออกแบบกฎหมายเพื่อปฏิรูปสังคมไทย / คณะผู้จัดทำ บรรเจิด สิงคะเนติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2557.
เลขเรียก923.4593 อ197ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปูชนียจารย์" ผู้ออกแบบกฎหมายเพื่อปฏิรูปสังคมไทย / จัดทำโดย บรรเจิด สิงคะเนติ ... [และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดือนตุลา, 2557.
เลขเรียกKPT 110 .อ16 ป412 2557
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ผู้สูงวัย ใส่ใจอนาคต" : การประกวดภาพถ่ายผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2557 / [จัดทำโ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2557.
เลขเรียกHQ1061 ผ749 2557,305.2 ผ749(3) 2557 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง" : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / วีระพันธ์ จันทร์หอม
ชื่อผู้แต่งวีระพันธ์ จันทร์หอม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกส.ร. 005.74 ว3711พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"มุมมองและโอกาส" ของสายงานการจัดการการกีฬาในหน่วยงานภาครัฐ / สมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับภ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557.
เลขเรียก796 ม466 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ย่างพระบาทที่ยาตรา" / คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะการสื่อสารมวลชน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2557
เลขเรียกDS 586 ภ416ย,307.7209593 ช612ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"รวย" แบบเหนือชั้น นอกตำรา = Strategy freaks! you can be rich in your own way / โดย ภานุศร เครือปั...
ชื่อผู้แต่งภานุศร เครือปัญญาดี.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : แฮปปี้บุ๊ค พลัส, 2557.
เลขเรียก650.1 ภ448ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"วันปรีดี พนมยงค์" : 11 พฤษภาคม 2557 / บรรณาธิการบริหาร นวพรรณ อิ่มดวง.
พิมพลักษณ์[ปทุมธานี] : งานประชาสัมพันธ์ กองงานศูนย์รังสิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557]
เลขเรียกDS578.32.P7 ว434 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สังคมญี่ปุ่น" เบ้าหลอมพร้อมรับวิกฤติ : บทสรุปจาก "โครงการวิจัยการสังเคราะห์องค์ความรู้กระบวนการขัด...
พิมพลักษณ์กรุงทเพฯ : ศูนย์คุณธรรม, 2557.
เลขเรียก303.485 ส532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สำเร็จ" ได้ในแบบที่คุณเป็น = A Peacock in the land of penguins / BJ Gallagher Hateley, Warren H. ...
ชื่อผู้แต่งเฮตลีย์, บีเจ แกลลาเกอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2557]
เลขเรียก158 ฮ619ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา