Found: 30,652  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10,000 คำศัพท์ อังกฤษ-ไทย / ฝ่ายวิชาการไอคิวพลัส
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป, 2555, [2012]
เลขเรียกAG5 ค383 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 great innovation ideas = 100 สุดยอดไอเดียการสร้างนวัตกรรม : ไอเดียเติมไฟให้ธุรกิจจากบริษัทชั้นน...
ชื่อผู้แต่งไรต์, เฮาเวิร์ด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2555
เลขเรียกHD 45 ร94 2555,658.4063 ร951ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ข้อคิดบริหารคนจาก 100 ยอดนักบริหารไทย เล่ม 1- / บรรณาธิการ, พิภพ อุดร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2555]-.
เลขเรียกHF 5549 ห15
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คะแนนเต็ม ฉลาดล้ำนำเพื่อน / ชอชองฮุน คิมฮยางฮี และคิมจองซุน, เขียน ; วรรณพร พุึทธการี แปลและเรีย...
ชื่อผู้แต่งคิม, ฮยางฮี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2555.
เลขเรียกLB2395 ค451 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คะแนนเต็ม ฉลาดล้ำนำเพื่อน เล่ม 4 / คิมมยองจิน ; วุฒิศักดิ์ สะอาด และ มาลัยทิพย์ สิงห์โต, แปล t...
ชื่อผู้แต่งคิมมยองจิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2555
เลขเรียก510 ค451ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ชื่อลือนาม : สงครามไทย-พม่า / ชูชาติ ชุ่มสนิท, วุฒิชาติ ชุ่มสนิท ; ภาณุพงศ์ ชูอรุณ, ภาพประก...
ชื่อผู้แต่งชูชาติ ชุ่มสนิท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อันพู, 2555.
เลขเรียก920 ช412ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 บรรยากาศจานเด็ด / ธนาคารไทยพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์, [2555].
เลขเรียกTX907.5.T5 ห159 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ประโยค รอบรู้วัฒนธรรมจีน / ซุนอี้, ซุนเสวี่ย, กู่ฟิง เรียบเรียง ;จุไรรัตน์ ชะโรจน์บวร แปล
ชื่อผู้แต่งซุนอี้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตถาตา, 2555
เลขเรียกPL1125 ซ421 2555,495.18249591 ซ459ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กรมทางหลวง 2455-2555 : ร้อยรวมแผ่นดิน / กรมทางหลวง
ชื่อผู้แต่งทางหลวง, กรม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมทางหลวง, 2555
เลขเรียก388.1 ท222ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กรมทางหลวง 2455-2555.
ชื่อผู้แต่งกรมทางหลวง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จีเอ็มมัลติมีเดีย, [2555]
เลขเรียกHE365.T5 ท375 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กรมทางหลวง ร้อยรวมแผ่นดิน / กรมทางหลวง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด, 2555.
เลขเรียกHE373.T5 ร191
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กรมทางหลวงร้อยรวมแผ่นดิน / กรมทางหลวง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทางหลวง, 2555.
เลขเรียก388.1 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ชาตกาล หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ : อนุสรณ์ครบรอบ 100 ปีชาตกาลพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรล...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : วัดอรัญญบรรพตและคณะศิษยานุศิษย์, 2555.
เลขเรียกBQ982 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี พระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาล 100 ปี วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร ตำบลเขาพระงาน อำเภอเมือง จังหวัดลพบ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พรอสเพอร์ เซอร์วิส ซัพพลาย, 2555.
เลขเรียก294.3435 ร192 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา