Found: 20,958  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่อง123 Goodnight / Julian Fischer, Ian Parovel.
พิมพลักษณ์South Korea : Happy Baobab ; 2018.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
122
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง13 Tzameti = หมายเลข 13 เกมสั่งตาย [videorecoring].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อีวีเอส, 2550.
เลขเรียกDVD1002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง13 นักวิทยาศาสตร์โลกเผยความลับเคมี-ชีววิทยา / มินฮี จอน
ชื่อผู้แต่งจอน, มินฮี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ , 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง13 ปีรัฐศาสตร์ มสธ. : รวมบทความวิชาการรัฐศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539
เลขเรียก320 ส728
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1305426 การออกแบบอาคาร = Building design / สถาพร โภคา.
ชื่อผู้แต่งสถาพร โภคา.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียกTA658.44 ส182ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 ตุลา บันทึกประวัติศาสตร์ / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์ ประชาธิปไตย และสิทธิเสรีภาพ ของปวงชนชาวไทย มปป.
เลขเรียก349 ช23ส ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 นายกรัฐมนตรีไทยในระบอบการปกครองประชาธิปไตย
ชื่อผู้แต่งบุญทรง สราวุธ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2521
เลขเรียก324.9593 ม234ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปี พลังแห่งภูมิปัญญาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน = PNU 15th anniversary 2548-2562 Princess of Naradhiwas...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
พิมพลักษณ์นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2563.
เลขเรียก378.593 น215ส 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 แฟรนไชส์พารวย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หนังสือพิมพ์แนวหน้า, [253-]
เลขเรียก658.8708 ส728
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1500 สำนวน สุภาษิต คำพังเพยไทย 2ภาษา ไทย-อังกฤษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ภูมิปัญญา, 255-
เลขเรียก398.995911 หน15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 ปี สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ [computer file] / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [ม.ป.ป.]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 ปี สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอสทีซี มี้เดีย & มาเก็ตติ้ง จำกัด, 25-
เลขเรียกสร 591.92 จ756ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 ปีแห่งความโดดเดี่ยว / จักรพันธุ์ ขวัญมงคล, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด, [พ.ศ.]
เลขเรียกPL4209.3.U93 ส728
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1724 วิธีในการรู้จักตนเองให้ดีขึ้น / ไมเคิล นาเธนสัน แปลโดย ชูชัย สมิทธิไกร
ชื่อผู้แต่งนาเธนสัน, ไมเคิล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, [25--]
เลขเรียก153.94 น466พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง18 ท่า 66 ขั้นตอน ยืดเส้นเอ็น สลายปวดเมื่อย [แผ่นวีดิทัศน์]/ หลี่ว์เซ่าต๋า.
ชื่อผู้แต่งหลี่ว์เซ่าต๋า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: อินสปายร์, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา