Found: 613  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
601
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องได้เวลานอนแล้วจ้ะ Maisie Reade, เรื่อง ; Laura Huliska-Beith, ภาพ ; สุชาดา บุญอิต, แปล.
ชื่อผู้แต่งรีด, เมซี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์คิดดี้ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
602
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฟฉายสร้างเงา Aiko Tachibana, เขียน ; Shin Sasaki, ภาพประกอบ ; กัลปพฤกษ์ คงศัตรา, แปล.
ชื่อผู้แต่งกัลปพฤกษ์ คงศัตรา, ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์คิดดี้ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
603
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่มีวันนี้เป็นครั้งที่สอง / ว.วชิรเมธี
ชื่อผู้แต่งว.วชิรเมธี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สัปปายะ, 2561
เลขเรียกBQ4570.L5 ว111 2561,294.3444 ว7ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
604
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่มีอะไรในเกาหลีเหนือ กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ, เรื่องและภาพ; นันทพร อาศิรพจนกุล, ภาพ.
ชื่อผู้แต่งกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง 2561
เลขเรียกDS932.4 ก726ม 2561,915.193 ก726ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
605
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่ลืมรักเรา 1.1 ติงโม่, เขียน ; พันมัย, แปล.
ชื่อผู้แต่งพันมัย, แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อรุณ, 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
606
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่ลืมรักเรา 1.2 ติงโม่, เขียน ; พันมัย, แปล.
ชื่อผู้แต่งติงโม่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อรุณ, 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
607
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่ลืมรักเรา 2.1 ติงโม่, เขียน ; พันมัย, แปล.
ชื่อผู้แต่งติงโม่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อรุณ, 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
608
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่ลืมรักเรา 2.2 ติงโม่, เขียน ; พันมัย, แปล.
ชื่อผู้แต่งพันมัย, แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อรุณ, 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
609
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่ใช่ทุกการจากลา จะพาเรามาเจอกันอีก คุณ, ผู้เขียน ; Yadachanok, ถ่ายภาพ.
ชื่อผู้แต่งคุณ (นามปากกา)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สปริงบุ๊กส์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2561
เลขเรียกBF575.L8 ค621 2561,895.914 ค621ม 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
610
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้หนีบผ้าทรงพลัง Aiko Tachibana, เขียน ; Shin Sasaki, ภาพประกอบ ; กัลปพฤกษ์ คงศัตรา, แปล.
ชื่อผู้แต่งซะซะกิ, ชิน, ผู้วาดภาพประกอบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์คิดดี้ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
611
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 1 = Deutsche grammatik band 1 วรรณา แสงอร่ามเรือง.
ชื่อผู้แต่งวรรณา แสงอร่ามเรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561
เลขเรียกPF3112 ว267,435 ว267ว 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
612
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 2 = Deutsche grammatik band 2 วรรณา แสงอร่ามเรือง.
ชื่อผู้แต่งวรรณา แสงอร่ามเรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
613
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 3 = Deutsche grammatik band 3 วรรณา แสงอร่ามเรือง.
ชื่อผู้แต่งวรรณา แสงอร่ามเรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561
เลขเรียก435 ว267ว 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา