Found: 610  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
541
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพียงแค่รู้ พระนวลจันทร์ กิตติปัญโญ.
ชื่อผู้แต่งพระนวลจันทร์ กิตติปัญโญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อมรินทร์ธรรมะ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
542
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเภสัชวิทยาของยาต้านมะเร็ง = Pharmacology of anticancer drugs เบญจพร บุราณรัตน์.
ชื่อผู้แต่งเบญจพร บุราณรัตน์
พิมพลักษณ์มหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2561
เลขเรียก615.19 บ783ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
543
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมนูปัตตานี เสน่ห์วัฒนธรรมปัตตานี = Pattani heritage recipes จังหวัดปัตตานี ร่วมกับ สมาคมธุรกิจอาหาร...
พิมพลักษณ์ปัตตานี ไอคิว มีเดีย, สงขลา 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
545
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรือกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี กรุงเทพฯมหานคร : รายงานการวิ...
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ, ผู้วิจัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
546
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องของม่าเหมี่ยว สุมาลี, เขียน ; ล่องหน, ภาพประกอบ.
ชื่อผู้แต่งสุมาลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2561
เลขเรียกPL4209.3.ส74 ร82 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
547
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องรักขนาดใหญ่ของเด็กชายตัวเล็ก เจนนิเฟอร์ ริชาร์ด จาคอบสัน, เขียน; ปณต ไกรโรจนานันท์, แปล.
ชื่อผู้แต่งจาคอบสัน เจนนิเฟอร์, ริชาร์ด
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร แพรวเยาวชน 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
548
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องลึกลับที่สไตล์ส = Mysterious affair at styles อกาธา คริสตี้, เขียน ; ปิยาพร จารุพันธ์, แปล.
ชื่อผู้แต่งคริสตี้, อกาธา, 1890-1976
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แพรวสำนักพิมพ์ 2561
เลขเรียกPR6005.H66 ฆ636 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
552
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ วัยไหนก็ได้ดี ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์.
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แพรวเพื่อนเด็ก อมรินทร์พริ้นติ้ง 2561
เลขเรียก649.1 ป465ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
553
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องมหาภารตะ มาลัย (จุฑารัตน์), เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งมาลัย (จุฑารัตน์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2561
เลขเรียกPK3632.ท9 ม242(4) 2561,891.2 ม492ล 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
555
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์ : เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย = How much is the Iron Man suit? ปาร์กพยองนยูล, ผู้เ...
ชื่อผู้แต่งปาร์ก, พยองนยูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ช็อร์ตคัต อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2561
เลขเรียกHB 171.4 ป549ศ,330 ป549ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา