Found: 612  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
526
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเชิญมาเที่ยวบ้านฉัน : 160 มหัศจรรย์พื้นถิ่น 50 เส้นทางหลากหลายเสน่ห์.
เลขเรียก915.93 ช745 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
527
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเซน Story นิทานธรรมสะกิดใจ ชุติปัญโญ, เขียน ; อรรถนิติ ลาภกรณ์, ภาพ.
ชื่อผู้แต่งชุติปัญโญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2561
เลขเรียกPN 989.T5 ช616ซ,294.3927 พ17ซ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
528
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเซฟตีแมนฮีโร่พันธุ์โก๊ะ ตอน อันตรายในโรงเรียน 1 StoryBox, เรื่อง; Ryu Soo-hyung, ภาพ; วลี จิตจำรัสรั...
ชื่อผู้แต่งสตอรีบอกซ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
530
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเด็กชายมะลิวัลย์ ประภัสสร เสวิกุล.
ชื่อผู้แต่งประภัสสร เสวิกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แพรวสำนักพิมพ์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
531
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเด็กสาว = Shojo / มินะโตะ คะนะเอะ, เขียน ; กนกวรรณ เกตุชัยมาศ, แปล
ชื่อผู้แต่งคะนะเอะ, มินะโตะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2561
เลขเรียก895.636 ค231ด 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
532
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตรียมสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก (เพื่อสอบ อปท. อบต. และ อบจ.) ฉบับครบเครื่อง ปรับปรุงครั้...
ชื่อผู้แต่งวรวัติ กิติวงค์
พิมพลักษณ์นนทบุรี ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ 2561
เลขเรียกJQ1746.Z1 ว45 2561,352.14 ว177ต 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
533
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตรียมสอบใบอนุญาติให้เป็นทนายความ (ภาคอัตนัย : เขียนบรรยาย) ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์.
ชื่อผู้แต่งธีระศักดิ์ สุโชตินันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561
เลขเรียกKPT1632 .ธ64 2561,340.023 ธ3711ต 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
534
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตี่ยว่าไว้ แปะเกี้ย.
ชื่อผู้แต่งแปะเกี้ย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สยามอินเตอร์บุ๊ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
535
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเถียงกันเรื่องแท้ง : สุขภาพ เสรีภาพ ศีลธรรม ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์.
ชื่อผู้แต่งชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา โครงการจัดพิมพ์คบไฟและเครือข่ายสนับสนุนทางทางของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม 2561
เลขเรียกHQ767 .ช46 2561,363.46 ช251ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
536
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลาดุกอุย = Clarias macrocephalus cultivation technology เถลิงเกียรติ สมนึก.
ชื่อผู้แต่งเถลิงเกียรติ สมนึก
พิมพลักษณ์สุรินทร์ รุ่งธนเกียรติออฟเซ็ต 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
537
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยว อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์ DPlus guide team.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โปรวิชั่น 2561
เลขเรียกDA650 .ด65 2561,914.2 ด629ท 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
538
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเท่าที่รู้ ทรงวุฒิ อุ่นวิจิตร ; บอร์นเก้าสาม, เรื่องและภาพ.
ชื่อผู้แต่งทรงวุฒิ อุ่นวิจิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สปริงบุ๊กส์ 2561
เลขเรียก895.914 ท147ท 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
539
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเป็นผู้ใหญ่ใครว่าไม่เจ็บ อุเทน บุญอรณะ.
ชื่อผู้แต่งอุเทน บุญอรณะ
พิมพลักษณ์นนทบุรี Her Publishing 2561
เลขเรียก155.6 อ826ป 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
540
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเผด็จการวิทยา พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งพิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มติชน 2561
เลขเรียกJC 495 พ639ผ,321.9 พ639ผ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา