Found: 613  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
421
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรำลึก 140 ปี ชาตกาล ครูบาศรีวิชัย / วสันต์ ปัญญาแก้ว, ชัยพงษ์ สำเนียง, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561
เลขเรียกBQ843 ร475 2561,922.943 ร475 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
422
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องริธเมทิสต์ = The Rithmatist / แบรนดอน แซนเดอร์สัน, เขียน ; ทรงพล ศุขสุเมฆ, แปล
ชื่อผู้แต่งแซนเดอร์สัน, แบรนดอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เวิร์ด วันเดอร์, 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
423
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร่างกายของฉัน ฮีเทอร์ อะเล็กแซนเดอร์, เขียน ; อันเดรส โลซาโน, ภาพประกอบ ; ธัญโรจน์ โรจนธเนศ, แปล.
ชื่อผู้แต่งอะเล็กแซนเดอร์, ฮีเทอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
424
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร้อยเรียงเรื่องเล่าขาน ธนาคารออมสิน (1) ชื่อเรื่องรอง = ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ธภัทร ทัพพะรังสี.
ชื่อผู้แต่งธภัทร ทัพพะรังสี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ธนาคารออมสิน 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
425
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร้านหนังสือที่มีแต่นิยายรัก ประชาคม ลุนาชัย.
ชื่อผู้แต่งประชาคม ลุนาชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แพรวสำนักพิมพ์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
426
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร้าวรานในวารวัน = The Glass palace Amitav Ghosh ; ธีรศักดิ์ จิรรัตนไพโรจน์, แปล.
ชื่อผู้แต่งโฆษ, อมิตาฟ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มติชน 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
427
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลงทุนแมน 1.0 / ลงทุนแมน
ชื่อผู้แต่งลงทุนแมน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561
เลขเรียกHD 37 .T5 ล12 2561,650.1 ล124ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
428
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลิขิตกามเทพ อาริตา.
ชื่อผู้แต่งอาริตา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แสงดาว 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
429
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลูกโป่งโอ้เอ้ พรพิมล สวัสดิ์แดง, เรื่องและภาพ.
ชื่อผู้แต่งพรพิมล สวัสดิ์แดง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์คิดดี้ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
430
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันนี้ฉันจะมีความสุข วิชัย เหล่าพิวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งวิชัย เหล่าพิวัฒนา
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ ออฟเซ็ทพลัส 2561
เลขเรียก158 ก741ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
431
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1 รณรงค์ กระจ่างยศ.
ชื่อผู้แต่งรณรงค์ กระจ่างยศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ นิติธรรม 2561
เลขเรียกTA403 ร-ว 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
433
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา / วิวัฒน์ มีสุวรรณ์
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ มีสุวรรณ์
พิมพลักษณ์พิษณุโลก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561
เลขเรียกLB1028.3 ว742 2561,370.72 ว3711ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more
434
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิชาตัวเรา องอาจ ชัยชาญชีพ.
ชื่อผู้แต่งองอาจ ชัยชาญชีพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เป็ดเต่าควาย 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
435
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิชาที่ฮาร์วาร์ดไม่ได้สอน = What they don''t teach you at Harvard business school Mark H. McCormack,...
ชื่อผู้แต่งแมกคอร์แม็ก, มาร์ก เอช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แอร์โรว์ 2561
เลขเรียกHD30.28 ม852ว 2561,650.1 ม852ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา