Found: 613  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
286
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานแห่งซิลมาริล = The silmarillion เจ.อาร์.อาร์. โทลคีน เขียน ; ธิดา ธัญญประเสริฐกุล แปล.
ชื่อผู้แต่งธิดา ธัญญประเสริฐกุล แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แพรวเยาวชน 2561
เลขเรียกPR6039.O32 ต63 2561,นว ท869ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
287
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตื่นซะ! = Wake up! escaping a life on autopilot Chris Bare่z-Brown, เขียน ; พนม สมศาสตร์, เรียบเรียง...
ชื่อผู้แต่งบาเร่ซ์-บราว์น, คริส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น 2561
เลขเรียกBF637.S4 บ294 2561,158.1 บ294ต 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
288
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตื่นตาธรรมชาติมหัศจรรย์ Sylvie Deraime, เขียน; ภัทรมน พัวไพโรจน์ แปล.
ชื่อผู้แต่งภัทรมน พัวไพโรจน์, แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
289
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตุลา-ตุลา สังคม-รัฐไทย กับความรุนแรงทางการเมือง = October 1973 to October 1976 : A history of state ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2561
เลขเรียก320.9593 ต654
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
290
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตุ๊ดตู่กู้ชาติ [motion picture]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ม พิคเจอร์ส, 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
291
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้องขัง : สังคมห้ามคิด ชีวิตห้ามสงสัย Doris Lessing, เขียน ; บัญชา สุวรรณานนท์, แปล.
ชื่อผู้แต่งเลสซิง, ดอริส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา (โครงการจัดพิมพ์คบไฟ) 2561
เลขเรียกH62.5.ล75 ต52 2561,302 ล779ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
293
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถ้าเดินไปใกล้แล้วมันแย่ ก็แค่ถอยออกมา ไอ่เป็ด, เขียน ; Wednesday girl, ถ่ายภาพ.
ชื่อผู้แต่งWednesday girl, ถ่ายภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สปริงบุ๊กส์ 2561
เลขเรียกPN6095 .อ93 2561,895.918 �993�
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
294
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ = Special information resources : เอกสารการสอนชุดวิชา / สาขาวิชาศิลปศา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียก025.17 ม192ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
295
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีจำนวน : ความรู้เบื้องต้น การหารลงตัว จำนวนเฉพาะ ข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับจำนวนเฉพาะ ฟังก์ชั...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ ปั้นนิ่ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มูลนิธิ สอวน. 2561
เลขเรียก512.7 ณ212ท 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
296
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีดนตรี / ณัชชา พันธุ์เจริญ.
ชื่อผู้แต่งณัชชา พันธุ์เจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกศกะรัต, 2561
เลขเรียก781.286 ณ112ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
298
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัณฑ์บริสุทธิ์ = Ordeal by innocence อกาธา คริสตี้, เขียน ; ขีดขิน จินดาอนันต์, แปล.
ชื่อผู้แต่งขีดขิน จินดาอนันต์, ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แพรวสำนักพิมพ์ 2561
เลขเรียก823.912 ค173ทบ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
299
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทานข้าวกับหมีน้อยโคอาล่า นาร์เดีย แบร์คาน, เรื่อง ; อเล็กซี เนสม์, ภาพประกอบ ; พ.พิม และ ชุลีพร สุสุ...
ชื่อผู้แต่งชุลีพร สุสุวรรณ, ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อักษรา ฟอร์ คิดส์ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
300
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำไงดี! อยากจัดห้องให้เนี้ยบๆ Kyoko lkeda, เขียนและภาพประกอบ; ทินภาส พาหะนิชย์ แปล.
ชื่อผู้แต่งKyoko lkeda, เขียนและภาพประกอบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อินสปายร์ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา