Found: 387  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพการให้บริการงานการเงินของสำนักงานอัยการในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ภัททิยา หมทอง
ชื่อผู้แต่งภัททิยา หมทอง
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
107
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องคุณหมาไฮโซ โกบ้านนอก 3 [videorecording] = Beverly Hills Chihuahua 3.
พิมพลักษณ์Bankok : MVD company limited, 2012.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
108
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องคุณหมาไฮโซโกบ้านนอก 3 [วีดีโอ ซีดี]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็มวัดั, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น / ธีรวัฒน์ ประกอบผล ...เขียน ; ประชา พฤกษ์ประเสริฐ .....
ชื่อผู้แต่งธีรวัฒน์ ประกอบผล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2555.
เลขเรียกQA76.73.C15 ธ647ป,005.362 ธ74ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
..more
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือครูรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูต...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555
เลขเรียก1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, 2555
เลขเรียก510.7 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตาม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, 2555
เลขเรียก510.712 ค416 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือท่องโลกวิทยาศาสตร์ : ฉบับสมบูรณ์ = Science the definitive guide / Piers Bizony เขียน ; สิรพั...
ชื่อผู้แต่งบิโซนี, เพียซ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2555.
เลขเรียกQ173 บ322ค 2555,502 บ72ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาธรรมวิจารย์ / ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผู้แต่งคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555
เลขเรียกBQ6140 ค695 2555,294.315 ค142ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือศัลยศาสตร์ / แปลและเรียบเรียงโดย, ไพบูลย์ สุทธิวรรณ,
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, [2555]
เลขเรียกWO 39 ค695 2539,1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเตรียมสอบภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พงศพัฒน์ ชาญนุชิต, ผู้เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งพงศพัฒน์ ชาญนุชิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สถาบันวิชาการ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือโรคต่อมไร้ท่อในเด็ก = Manual of pediaric endocrinology / สัญชัย เชื้อสีห์แก้ว
ชื่อผู้แต่งสัญชัย เชื้อสีห์แก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พ.บ., อ.ว.กุมารฯ, [2555]
เลขเรียก1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
118
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องค่าน้ำนม [วีดีโอ ซีดี]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท บิ๊กวอร์เนอร์, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
119
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องค่าน้ำนม [วีดีโอ ซีดี]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท บิ๊กเวอร์เนอร์, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร กองแผ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. สำนักงานอธิการบดี. กองแผนงาน. ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ฝ่าย, 2555-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา