Found: 347  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต่างต่าง นานาในการแก้ปัญหากำลังคนด้านสุขภาพ / สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ ; บรรณาธิการ,นง...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : พรินท์แอทมี, 2555.
เลขเรียกW76 ต62 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถาม?ตอบรอบรู้ AEC 360 องศา / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อผู้แต่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2555
เลขเรียกHC441 ถ319 2555,341.2473 จ572ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
153
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องทรามวัยกับไอ้ตูบ 2 [วีดีโอ ซีดี]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็มวีดี คอมพานี ลีมิเต็ด, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทุกข์แท้ แพ้ธรรมะ [2555] / ภาสกร นิรันดร์
ชื่อผู้แต่งภาสกร นิรันดร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ริช , 2555
เลขเรียก294.304 ภ228ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
155
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องนักรบสงครามข้ามจักรวาล (John Carter) [ดีวีดี]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็มวีดี, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิเวศพิษวิทยา = Ecotoxicology / มลิวรรณ บุญเสนอ.
ชื่อผู้แต่งมลิวรรณ บุญเสนอ.
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2555.
เลขเรียกRA1226 ม214น 2555,577.27 ม214น 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิเวศวิทยาการทำรัง และการล่ารังนกโดยสัตว์ผู้ล่าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง = Nesting ecology an...
ชื่อผู้แต่งPierce, Andrew
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2555
เลขเรียกQH540 พ-น 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความวิจัย (Proceedings) ของผู้นำเสนอในการประชุมวิชาการโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณ...
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : กองบริหารการวิจัย, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
159
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องบัญญัติ 10 ประการ [วีดีโอ ซีดี]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท อกาลิโก อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
160
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องบันทึกการแสดงสด 5678 The Star in Concert [วีดีโอ ซีดี]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
161
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องบันทึกการแสดงสด Da Endorphine Magic of the Night Concert [วีดีโอ ซีดี]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
162
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องบันทึกการแสดงสด Got Show เพขรตัดเพชร [วีดีโอ ซีดี]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
163
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องบันทึกการแสดงสด I Am What I Amp Concert [วีดีโอ ซีดี]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
164
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องบันทึกการแสดงสด J20 Amiversary Concert [วีดีโอ ซีดี]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
165
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องบันทึกการแสดงสด OPAL ON STAGE [วีดีโอ ซีดี]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา