Found: 26,705  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 เมนูอาหารว่างขนมและไอศกรีมสไตล์ญี่ปุ่น. / จันทร์ วรากุลเทพและคณะ.
ชื่อผู้แต่งจันทร วรากุลเทพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรกะรัต สติวดีโอ, 2545.
เลขเรียก641.862 จ251ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ไอเดีย Camping / Mr.backpack [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งมิสเตอร์ แบ็กแพ็ก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2545.
เลขเรียก910.9152 ม594ร 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108-1009 กลเม็ดการสมัครงาน / สุเชาว์ ณ สงขลา.
ชื่อผู้แต่งสุเชาว์ ณ สงขลา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2545.
เลขเรียกHF5549.5 .I6 ส42 2545,658.3112 ส42ห 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108-1009 ปัญหา : คุณแม่ดูแลครรภ์ / วิชัย ชวาลไพบูลย์
ชื่อผู้แต่งวิชัย ชวาลไพบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลนพับลิชชิ่ง, 2545.
เลขเรียกRG551 ว539 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง109 มองพิศมองผ่านงานศิลป์ / จิระพัฒน์ พิตรปรีชา.
ชื่อผู้แต่งจิระพัฒน์ พิตรปรีชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พาส เวิร์ด, 2545.
เลขเรียกN7475 จ519 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11 แม่ทัพไอที / สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย ณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล, ดาว ไวรักษ์สัตว์. [text]
ชื่อผู้แต่งณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545.
เลขเรียกHF5351 ณ339 2545,650.1 ณ113ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11 แม่ทัพไอที/ ณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล, ดาว ไวรักษ์สัตว์.
ชื่อผู้แต่งณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545.
เลขเรียกHF 5386 ณ336ส 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง110 คำถาม-คำตอบ คู่มือ-การใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (9 ธันวาคม 2540-2545) / โดย 1...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูป, 2545.
เลขเรียกKPT2476 ห159 2545,342.085 ร193
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง110 ปี กรมทรัพยากรธรณี ตำนานสืบสานห้าแผ่นดิน / กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่งกรมทรัพยากรธรณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี, [2545?]
เลขเรียกHC445.Z9N3 ท164 [2545],333.7 ท17ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง110 ปี กระทรวงศึกษาธิการ : คุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กระทรวง, [2545].
เลขเรียกL591 ก218ห 2545,379.593 ก218ห 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง110 วิธีห่อของขวัญให้คนที่คุณรัก = 110 ideas wrapping of love.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : เพชรกะรัต, 2545?].
เลขเรียก745.54 ห159(5) 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง110 วิธีห่อของขวัญให้คนที่คุณรัก/ จันทร วรากุลเทพ และคนอื่นๆ.
ชื่อผู้แต่งจันทร วรากุลเทพ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เพชรกะรัต [2545].
เลขเรียก745.54 จ215รส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1102 130 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ / ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2545?].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1104101 คณิตศาสตร์ทั่วไป / รตี โบจรัส.
ชื่อผู้แต่งรตี โบจรัส.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2545?].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา