Found: 33,406  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 1 / วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ ; ภัทรา ศักดิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
เลขเรียก959.3 ห15 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 โน้ตสากลเพลงเบิร์ด สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส [Text]
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เอ็มไอเอส 2552
เลขเรียก780.26 ส225ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1000 เกมส์สนุกคิด, ปัญหาลับสมอง, ฝึกเชาวน์ปัญญา / วาสลาฟ ชเมเลนสกี้, บรรณาธิการ ; นริศรา บัวโพธิ์, ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียก793.7 ห37ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001 คำถามวิทยาศาสตร์ฉลาดตอบ / [บรรณาธิการประจำเล่ม ชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย ; ผู้แปล ชัยวัฒน์ คุปตระกู...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีดเดอร์สไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2552.
เลขเรียกQ182 พ576
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001 วิธีอยู่สบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม / ชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย.
ชื่อผู้แต่งชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์ , 2552.
เลขเรียกTD171.7 ห36 2550,640.41 ช ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100คนคิด 10คนทำ 1คนสำเร็จ / พรหมมาตร์ ชายสิม
ชื่อผู้แต่งพรหมมาตร์ ชายสิม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คิดดี, 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 ยุทธวิธีพิชิตข้อสอบ IELTS : Academic module / Garry Adams and Terry Peck ; แปลโดย นภัส แป้นพ...
ชื่อผู้แต่งอดัม, แกรรี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อีแอลวี เอ็ดดูเคชั่น ( ไทยแลนด์ ), 2552
เลขเรียก420.7 อ123ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 ห้องครัว : ตกแต่งอย่างมีสไตล์ = 101 Kitchens / จูลี ซาวิลล์, บรรณาธิการ ; เอกรินทร์ วิบูลย์ตั้ง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2552.
เลขเรียกNK2117.K5 ห36 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 ห้องครัว : ตกแต่งอย่างมีสไตล์/ จูลี ซาวิลล์, บรรณาธิการ ; เอกรินทร์ วิบูลย์ตั้งมั่น, ผู้แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2546.
เลขเรียก747.797 ซ194ห 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 ห้องครัว ตกแต่งอย่างมีสไตล์ / จูลี ซาวิลล์.
ชื่อผู้แต่งจูลี ซาวิลล์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 ห้องนอน ตกแต่งอย่างมีไสตล์ = 101 Bedrooms / จูลี ซาวิลล์ ; ผู้แปล, สุปรียา วัฒนการุณ
ชื่อผู้แต่งซาวิลล์, จูลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, [2552?]
เลขเรียกNK2117.B4 ซ211ห 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 ห้องนั่งเล่น : ตกแต่งอย่างมีสไตล์ / จูลี ซาวิลล์ ; ผู้แปล, สมจิต จิระนันทิพร
ชื่อผู้แต่งซาวิลล์, จูลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, [2552?]
เลขเรียกNK2117.L5 ซ229ห,747.79 ส517ห 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 เรื่อง นิทานนานาชาติสอนธรรม ชุด นายมิตรและนายศัตรู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2552?].
เลขเรียกBQ5780 ร54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง102 ที่ เที่ยวออกรส / จัดทำโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2552.
เลขเรียก915.93 ห159 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา