Found: 33,480  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ถาม-ตอบหมวด พืชและสัตว์ / อำพรรณ วะสิโน, รวบรวมและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งอำพรรณ วะสิโน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญาสร้างสรรค์, 2552.
เลขเรียก580.3 อ 635 ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ทิปส์ ข้อคิดอันทรงพลัง เพื่อดึงดูดความร่ำรวยและมั่งคั่งสู่ชีวิต / ทศ คณนาพร
ชื่อผู้แต่งทศ คณนาพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค, 2552
เลขเรียกBF637.S8 ท234ห 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 นิทานจินตนาการไม่รู้จบ / มะลิลา.
ชื่อผู้แต่งมะลิลา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอมมะลิ, 2552.
เลขเรียก398.2 ม271ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 บทสนทนาภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน / Nathan Smith, นุชนารถ เอี่ยมอำนวยพรกุล.
ชื่อผู้แต่งSmith, Nathan.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟีลกูด, 2552.
เลขเรียกPE1131 ส312,428.34 ส16ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
..more
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 บ้านสวย = Home Handbook volume 2.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : fermatesiam, 2552.
เลขเรียกTH4813 ห159 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ประโยคสนทนาภาษาเกาหลี จำง่ายใช้่ได้จริง / ภัทรพัณณ์ กวินพงศ์พรรณ.
ชื่อผู้แต่งภัทรพัณณ์ กวินพงศ์พรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Book Caff, 2552.
เลขเรียกPL913 ภ63 2553,495.7834 ภ368ห 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี การเมืองท้องถิ่นลุ่มทะเลสาบสงขลา/ สาธูป ฤทธิ์ชู.
ชื่อผู้แต่งสาธูป ฤทธิ์ชู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 552.
เลขเรียกJS 153.3.A8 ส681ห 2552,352.14 ส2741ห 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี คุณยายอาจารย์ ประวัติ ปฎิปทา อานุภาพ / เรียบเรียงโดย ''มาตา''
ชื่อผู้แต่งมาตา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2552
เลขเรียก294.3 ม242ห 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ชาตกาล ศ.นพ.เฟื่อง สัตย์สงวน บิดาแห่งวงการออร์โธปิดิคส์ไทย / ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์แล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2552.
เลขเรียกWZ100 ฟ724ป 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ. , 2552.
เลขเรียก929.7 s159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง [videorecording] / ไทยพีบีเอส (ทีวีสาธารณะ) ร่วมกับ จุฬาลงก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 23 ตุลามหาราชานุสรณ์, 2552.
เลขเรียกPN4400 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 มรดก ในหอวัฒนธรรมภาคใต้ / เรียบเรียงโดย นราวดี โลหะจินดา,บรรณาธิการ ภราดร จันทร์กลิ่น.
ชื่อผู้แต่งนราวดี โลหะจินดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี , 2552.
เลขเรียกDS588.S6 น241
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 มรดก ในหอวัฒนธรรมภาคใต้ / นราวดี โลหะจินดา, เรียบเรียง
พิมพลักษณ์ปัตตานี : สถาบันวัฒนธรรมศึกษษกัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2552.
เลขเรียกDS568 ห159,745.1 น46ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 มรดก ในหอวัฒนธรรมภาคใต้ / นราวดี โลหะจินดา ; ภราดร จันทร์กลิ่น, บรรณาธิการต้นฉบับ.
ชื่อผู้แต่งนราวดี โลหะจินดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : วีพลัส กรุ๊ป (ไทยแลนด์), 2552.
เลขเรียก745.1 น172ห 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ร้านจานเด็ด / ธนาคารไทยพาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์, [2552?], [2009]
เลขเรียกTX945 ห159 2552?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา