Found: 33,480  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
33,301
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไขปริศนาน่าฉงน : ถาม-ตอบปริศนา สนุก น่ารู้ ชวนพิศวงรอบตัวเรา / เดวิด เฟลด์แมน.
ชื่อผู้แต่งเฟลด์แมน, เดวิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2552.
เลขเรียกAG196.T4 ฟ635,030 ด57ข 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
33,302
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไขรหัสบุคลิกภาพ ! = The buzz / ผู้เขียน, David Hodgson ; ผู้แปล, นิสิต มโนตั้งวรพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งฮอดจ์สัน, เดวิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดีไลท์พับลิชชิ่ง, 2552.
เลขเรียกBF698.4 ฮ149,155.2 ฮ19ข 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
33,303
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไขรหัสบุคลิกภาพ คู่มือไขความลับบุคลิกภาพ : David Hodgson.
ชื่อผู้แต่งDavid Hodgson.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แอคทีฟพริ้น 2552.
เลขเรียก155.28 ฮ151ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
33,304
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไขรหัสลับความสุข / ผู้เขียน : Winter Fields.
ชื่อผู้แต่งฟิลดส์, วินเทอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : RedCarpetBook, 2552.
เลขเรียก158.1 ฟ441ข 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
33,305
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องไข่มุก [videorecoding] : ของล้ำค่าใต้ฝาหอย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
33,306
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องไข่มุก : ของล้ำค่า ใต้ฝาหอย [videorecording] / บริษัท เจ เอส แอล ; บริษัท ทีวีบูรพา เสนอ ; ภัทราพร ส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
33,307
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไข้หวัดนก วาทกรรมการแพทย์ : ความรู้ อำนาจ และการต่อต้านขัดขืน ขวัญดาว กัลยา Text
ชื่อผู้แต่งขวัญดาว กัลยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 2552
เลขเรียก616.05 ข264ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
33,308
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องไข้เลือดออก [CD-ROM]= Dengue hemorrhagic fever.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามบรรณ, [2552?].
เลขเรียก616.157 ข987 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
33,309
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไซแอนโทโลยี : ทัศนะใหม่แห่งชีวิต / แอล รอน ฮับบาร์ด
ชื่อผู้แต่งฮับบาร์ด, แอล รอน
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ไซแอนโทโลยี, ปีลิขสิทธิ์ 2009, [2552]
เลขเรียกBP605.S2 ฮ251ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
33,310
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไซแอนโทโลยี : รากฐานแห่งความคิด / แอล รอน ฮับบาร์ด
ชื่อผู้แต่งฮับบาร์ด, แอล รอน
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ไซแอนโทโลยี, ปีลิขสิทธิ์ 2009, [2552]
เลขเรียกBP605.S2 ฮ251ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
33,312
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไซแอนโทโลยี : ทัศนะใหม่แห่งชีวิต = / Scientology : a new slant on life/ แอล รอน ฮับบาร์ด.
พิมพลักษณ์[Commerce,Calilf : Bridge Publications, 2552.
เลขเรียก299.936 ฮ215ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
33,313
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไดอะเนติกส์ : วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เกี่ยวกับสุขภาพจิต / แอล. รอน ฮับบาร์ด
ชื่อผู้แต่งฮับบาร์ด, แอล รอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไดอะเนติกส์, ปีลิขสิทธิ์ 2009, [2552]
เลขเรียกBP605.S2 ฮ251 2552,299.936 ฮ63ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33,314
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไดอะเนติกส์ : วิทยานิพนธ์ต้นฉบับ / L. Ron Hubbard.
ชื่อผู้แต่งฮับบาร์ด, แอล รอน.
พิมพลักษณ์Commerce, Calif : Bridge Publications, [2552].
เลขเรียกBP605.S2 ฮ6ด 2552,299.936 ฮ251ดว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
33,315
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไดอะเนติกส์ : วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เกี่ยวกับสุขภาพจิต / แอล รอน ฮับบาร์ด.
ชื่อผู้แต่งฮับบาร์ด, แอล รอน.
พิมพลักษณ์Commerce, Calif. : Bridge Publications, [2552].
เลขเรียกBP605.S2 ฮ633ด 2552,299.936 ฮ251ด 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา