Found: 430  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรวมสุดยอด ลองของจริง [interactive multimedia]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สื่อสากล จำกัด, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
152
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรวมเทคนิคการสร้างงานกราฟิก Photoshop 7 Workshop [interactive multimedia]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ไอ สแควร์ จำกัด, [2545]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
153
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรวมโฆษณา [interactive multimedia]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
154
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 [video cd]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, [2545?].
เลขเรียก658.4013 ร 259 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
155
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรักกันให้ทุกวันสีชมพู [DVD video] /.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมงป่อง, 2545.
เลขเรียก791.43 ร 314 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
156
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรักนี้ชั่วนิรันดร์ = Autumn in my heart [video cd] /.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อามีโก้ สตูดิโอ, 2545.
เลขเรียก791.43 ร 318 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
157
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรากแก้ว [interactive multimedia] : บันทึกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีที่ 110 / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
158
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายการธรรมะผ่านดาวธรรม [electronic resource] / ชมรมคหบดีสัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมคหบดีสัมพันธ์, [2545?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
159
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาและการพัฒนาระบบ Transport Single Window e-Logistics ระยะที่ 1 [computer...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, [2551].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
160
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสุดท้าย โครงการติดตามและประเมินผลมาตรการเสริมการพัฒนาชนบทและชุมชน (มพช.) [interactive mul...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
161
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี ... [computerr file] / กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
162
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องร่มนครินทร์ [videorecording] / บริษัท อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น , [2545].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
163
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องวัดฉางซิงชุนเคอเอ่อซื่อ [videodisc].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอพีเอส อินเตอร์มิวสิค, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
164
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องวิถีชีวิตและเครือข่ายการสื่อสารเพื่อชุมชนเข้มแข็งของชาวเกาะเกร็ดและชาวนวนคร ในช่วงวิกฤติและช่วงปัจจุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,2545.
เลขเรียกHN49.C6 ว63 2545EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
165
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องวินด์ทอล์คเกอร์ส : สมรภูมิมหากาฬโค้ดสะท้านนรก = Windtalkers [video cd] /.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีวีดี อินเตอร์เนชั่นแนล, 2545.
เลขเรียก791.43 ว 581 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา