Found: 430  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องมายากล : มหัศจรรย์บันลือโลก [video cd] /.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีไอจีเอ, 2545.
เลขเรียก793.8 ม 565 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
137
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องมารู้จักวัณโรคกันเถอะ [videodisc] / สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 11 นครศรีธรรมราช.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 11, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
138
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องมาเวอริค สุภาพบุรุษตัดหนึ่ง = Maverick [video cd]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีวีดี อินเตอร์เนชั่นแนล, 2545.
เลขเรียก791.43 ม 627 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
139
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องมิสคอนจิเนียลิตี้ พยัคฆ์สาวนางงามยุกยิก = Miss congeniality [video cd]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีวีดี อินเตอร์เนชั่นแนล, 2545.
เลขเรียก791.43 ม 679 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
140
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องมือปราบปืนโหด 2 = Magnum force [video cd]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีวีดี อินเตอร์เนชั่นแนล, 2545.
เลขเรียก791.43 ม 766 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
141
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องยักษ์วัดแจ้งพบจัมโบ้เอ [video cd] /.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีไอจีเอ, 2545.
เลขเรียก791.43 ย 395 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
142
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องยัยตัวร้ายกับนายเจี๋ยมเจี้ยม = My sassy girl [DVD video]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ๊อกซ์ ออฟ ฟัน, [2545?].
เลขเรียก791.43 ย711 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
143
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องยาเสพติด [interactive multimedia]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
144
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องยุคน้ำแข็งแห่งอเมริกา [videodisc] = Edge of the Ice.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอสที แกรนด์ คอร์ปอเรชั่น, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
145
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติตามแนวทางชุมชนพึ่งตนเอง [electronic resource]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
146
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องยูนิคอร์น : ผจญภัยแดนมหัศจรรย์ [video cd] /.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีไอจีเอ, 2545.
เลขเรียก791.43 ย 759 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
147
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องยูนิคอร์นม้าน้อยมหัศจรรย์ [DVD video] /
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อีวีเอส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์, 2545.
เลขเรียก791.43 ย 764 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
148
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา [interactive multimedia] มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
149
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรวมผลงาน ปรัชญา สังคม การศึกษา [interactive multimedia] : ที่ระลึก 80 ปี ศาสตราจารย์ระพี สาคริก / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
150
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรวมผลงาน ปรัชญา สังคม การศึกษา ที่ระลึก ๘๐ ปี ศาสตราจารย์ระพี สาคริก [electronic resource]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา