Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลลวงรัก กับดักใจ [text] / ณิชนันทน์
ชื่อผู้แต่งณิชนันทน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือท่องโลกวิทยาศาสตร์ : ฉบับสมบูรณ์ = Science the definitive guide / Piers Bizony เขียน ; สิรพั...
ชื่อผู้แต่งบิโซนี, เพียซ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2555.
เลขเรียกQ173 บ322ค 2555,502 บ72ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยอดรักของภาคิน [text] / ณ ดวงใจ
ชื่อผู้แต่งณ ดวงใจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2555
เลขเรียกนว ณ11ย 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ...
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2555
เลขเรียกJQ1746 ร6425 2555,สร 351.09593 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสยบรักคาสโนวา [text] / พรรณเลขา
ชื่อผู้แต่งพรรณเลขา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไลต์ ออฟ เลิฟ, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอัจฉริยะได้อีก = Super genius / เขมทัต พิพิธธนาบรรพ์
ชื่อผู้แต่งเขมทัต พิพิธธนาบรรพ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2555.
เลขเรียกQ162 ข641 2555,150 ข564อ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการจัดตารางการดำเนินงาน / ปารเมศ ชุติมา
ชื่อผู้แต่งปารเมศ ชุติมา
พิมพลักษณ์กรงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬา, 2555.
เลขเรียกTS157.5 ป551 2555,658.2 ป27ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา