Found: 4,166  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"วาดเส้นสาย ถ่ายทอดความซื้อตรง...ถวายองค์นวมินทร์" / ผู้รับผิดชอบโครง, ครรชิต ปิตะกา ... [และคนอื่น...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2551.
เลขเรียก750 ว459
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ธุรกิจสวยครบเครื่อง "รวย" ครบสูตร / บรรณาธิการ ณัฐวุฒิ บัวใหญ่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีเพิลมีเดีย, 2551.
เลขเรียกHD9970.5.C673T5 ส6 2551,338.4764672 ก528ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คนดัง ผู้มีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคใหม่ เล่ม 3 = New era 100 influential people b...
ชื่อผู้แต่งเอกนรี พรปรีดา
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : มายิก, 2551.
เลขเรียก920 อ876ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี พระราชสมัญญานาม : พระปิยมหาราชกับการศึกษาไทย / อัครราชย์ บุญญาศิริ, ภรณี ธนภรรคภวิน, บรรณาธิก...
พิมพลักษณ์สมุทรสาคร : ที.เค.เอส. เทคโนโลยี, 2551.
เลขเรียก923.1593 อ476ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี พระราชสมัญญานาม พระปิยมหาราชกับการศึกษาไทย / อัครราชย์ บุญญาศิริ, ภรณี ธนภรรคภวิน, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์สมุทรสาคร : บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน), 2551.
เลขเรียกDS582 ห159 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001 วิธีกล้าคิดริเริ่มในที่ทำงาน = 1001 Ways to take initiative at work / Bob Nelson เขียน ; ธนรั...
ชื่อผู้แต่งเนลสัน, บ็อบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2551.
เลขเรียกHD57.7 น795 2551,658.3 น578พ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001 วิธีคิดสร้างสุขและรอยยิ้ม ชีวิตเป็นสุขได้ง่ายจัง! / Marion Kaplinsky เขียน; วัฒนา มานะวิบูลย์ ...
ชื่อผู้แต่งแคปลินสกี, มาเรียน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2551.
เลขเรียก158 ค933ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 วิธี สมองดี ความจำเลิศ = 101 ways to imporove your memory / บรรณาธิการประจำเล่ม : เมวิตา วงศ์ว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจส (ประเทศไทย), 2551.
เลขเรียก153.42 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 อาชีพทำแล้วรวย. ตอน สุนัขพารวย / สิทธิ์-หนิง แฮร์ด๊อก
ชื่อผู้แต่งสิทธิ์-หนิง แฮร์ด๊อก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วาไรตี้ มีเดีย, 2551
เลขเรียกSF 427.4 ส34 2551,636.722 ส721ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11 ชุมชนน่าเที่ยว ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวด้าน = Hospitality Management / สำานักงานพัฒนาการ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกG153 ช621 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง111 ปี กรีฑาไทย 60 ปี สมาคมกรีฑาฯ / สมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งสมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย, 2551.
เลขเรียก796 ก251ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง116 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ : 1 เมษายน พุทธศักราช 2551 / กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2551.
เลขเรียกL591 ก171 2551,353.809593 ศ615ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา