Found: 66  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-01 คูลสตรี จัดการชีวิตให้ง่ายขึ้น สไตล์สาวญี่ปุ่น / ผู้เขียน กองบรรณาธิการของสำนักพิมพ์ซินเซ ; ผ...
พิมพลักษณ์880-03 กรุงเทพฯ : แซนด์คล็อคบุ๊คส์, 2562 [2019]
เลขเรียกHQ2037 .ค765 2562,305.4 ค696 2562 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-01 สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย / บรรณาธิการ สุเนตร ชุตินธรานนท์, อาทิตย์ ชีรวณิชย์...
พิมพลักษณ์880-03 [กรุงเทพฯ] : ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]
เลขเรียกDS570.3.ภ7 ส33 2562,923.1593 ส076 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 Zetatalk society political and cultural criticism / กันตพงศ์ จันทร์ประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่ง880-01 กันตพงศ์ จันทร์ประเสริฐ.
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : กู๊ดเฮด พริ้นท์ติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง กรุ๊ป, 2562 [2019]
เลขเรียกHN700.55.ก8 ก625 2562,320.9593 ก433ซ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 กลยุทธ์สะกดใจคน / เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล.
ชื่อผู้แต่ง880-01 เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล.
พิมพลักษณ์880-03 กรุงเทพฯ : Big Idea, 2562 [2019]
เลขเรียกBF637.จ7 ฌ753 2562,158 ฌ999ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 กายภาพบำบัดระบบหายใจ : เทคนิคการตรวจร่างกายและการระบายเสมหะ / ชุลี โจนส์.
ชื่อผู้แต่ง880-01 ชุลี โจนส์.
พิมพลักษณ์880-04 ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2562 [2019]
เลขเรียกWB460 .ช746 2562,616.200462 ช637ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 คนเป็นผู้นำ เขาคิดกันแบบไหน? = The mindset of success / เขียนโดย Jo Owen ; แปลโดย พยุงศักดิ์ ...
ชื่อผู้แต่ง880-01 โอเวน, โจ.
พิมพลักษณ์880-03 [กรุงเทพฯ] : เชนจ์พลัส, [2562] [2019]
เลขเรียกHD31 .อ947 2562,303.34 อ983ค 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 ปรัชญาชีวิตแง่คิดและคำปลอบโยน / วิทยากร เชียงกูล.
ชื่อผู้แต่ง880-01 วิทยากร เชียงกูล 2489-
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2562 [2019]
เลขเรียกB53 .ว634 2019,158.1 ว583ป 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 เกร็ดความคิดบนก้าววิ่ง / Haruki Murakami เขียน ; นพดล เวชสวัสดิ์ แปล.
ชื่อผู้แต่ง880-01 มูราคามิ, ฮารูกิ ค.ศ. 1949-
พิมพลักษณ์880-04 ปทุมธานี : กำมะหยี่, 2562 [2019]
เลขเรียกPL4209.ม726ฮ46 2562,796.42 ม679ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 เรื่องเล่าของเหล่าปีศาจในเหลาสุรา. 3.2 / เคอสุ้ยอวี้โหยวโจ่ว เขียน ; ซินโป-หย่งชุน แปล.
ชื่อผู้แต่งเคอสุ้ยอวี้โหยวโจ่ว. 880-01
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : บริษัท เอิร์นเนส พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEasy Access / นิติธร (ธัชชัย) จำลอง
ชื่อผู้แต่งนิติธร (ธัชชัย) จำลอง, ผู้แต่ง
เลขเรียกQA 76.9.D3 น25อ,005.369 น584อ 2563
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish grammar survival guide : live with grammar peacefully / สุขอนันต์ รัตนชนานนท์
ชื่อผู้แต่งสุขอนันต์ รัตนชนานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทูแชร์, 2562
เลขเรียกPE1112 ส72 2562,425 ส743อ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา