Found: 18  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 คนเป็นผู้นำ เขาคิดกันแบบไหน? = The mindset of success / เขียนโดย Jo Owen ; แปลโดย พยุงศักดิ์ ...
ชื่อผู้แต่ง880-01 โอเวน, โจ.
พิมพลักษณ์880-03 [กรุงเทพฯ] : เชนจ์พลัส, [2562] [2019]
เลขเรียกHD31 .อ947 2562,303.34 อ983ค 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGreen book 2019 = รายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิต / สมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ [และคนอื่นๆ 3 คน]
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักยาและวัตถุเสพติด, 2562.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKeyword research ความลับที่นักการตลาดออนไลน์รู้ แต่คุณ...ไม่รู้ / สุพิชฌาย์ ศรีประสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งสุพิชฌาย์ ศรีประสิทธิ์
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : อินเทรนด์, 2562
เลขเรียกHF5415.1265 ส831 2562,658.872 ส831ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ : เครื่องมือพัฒนาองค์การ / จิรประภา อัครบวร
ชื่อผู้แต่งจิรประภา อัครบวร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562
เลขเรียกHF5549.5.P35 จ64 2562,658.401 จ493ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์กฎหมายไทย : ภาคก่อนปฏิรูป / ชัชพล ไชยพร
ชื่อผู้แต่งชัชพล ไชยพร ผู้แต่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562.
เลขเรียกKPT120 .ช62 2562,340.09593 ช356ป 2562 22
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมายานวัตกรรม = The Myths of innovation / Scott Berkun, เขียน ; สฤณี อาชวานันทกุล, แปล
ชื่อผู้แต่งเบอร์คัน, สก็อตต์ ผู้แต่ง
เลขเรียกT173.8 บ827 2562,609 บ827ม 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปวัตถุห้อยแขวนบนปลียอดทองคำพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหว...
ชื่อผู้แต่งยงยุทธ วรรณโกวิท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกเบี้ย, 2562
เลขเรียกNA6021 ย24 2562,745.594 ย126ศ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะของการซักพยานและการแถลงการณ์ด้วยวาจา / มารุต บุนนาค
ชื่อผู้แต่งมารุต บุนนาค ผู้แต่ง
เลขเรียกKPT1675 ม6ศ 2562,ก 347.06 ม27ศ 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสตาร์ทอัพมือใหม่เริ่มจากศูนย์ = The Ultralight startup / ผู้เขียน : เจสัน แอล. แบปทิสต์ (Jason L. Ba...
ชื่อผู้แต่งแบปทิสต์, เจสัน แอล, ผู้แต่ง
เลขเรียกHD62.5 .บ833 2562,658 บ892ส 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุดยอดนักบริหารเงินมืออาชีพ = Careenr in finance / วิน พรหมแพทย์, สิระ สุจินตะบัณฑิต, กิ่งไผ่ คู่ส...
ชื่อผู้แต่งวิน พรหมแพทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มันนี่แอนด์เวลทธ์, 2562
เลขเรียกHG4530 ว617 2562,658.15 ว617ส 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลับดีมีคุณภาพด้วยเคล็ดลับฉบับสแตนฟอร์ด = Stanford-shiki saiko no suimin / Seiji Nishino, เขียน ; อน...
ชื่อผู้แต่งนิชิโนะ, เซจิ ผู้เขียน
เลขเรียกRA786 ซ499 2562,WM188 น561ห 2562,613.79 น561ห 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเก่งจีนกลาง ภาคไวยากรณ์ / ฐากูรภัสส์ ภัทรสินอังกูร
ชื่อผู้แต่งฐากูรภัสส์ ภัทรสินอังกูร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : I love CU Publishing, 2562
เลขเรียกPL1109 ฐ162ก 2562,495.18 ฐ221ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา