Found: 23,273  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
23,041
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรงแรมจังหวัดอุดรธานี / ธนิศร์ ธวัชเมธี
ชื่อผู้แต่งธนิศร์ ธวัชเมธี
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
23,042
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรงแรมบูติค จังหวัดเลย / นราพรรณ ทะโพนชัย
ชื่อผู้แต่งนราพรรณ ทะโพนชัย
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
23,043
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโรงแรมผี หนีไปพักร้อน 2 [DVD] Hotel Transylvania 2.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ [จัดจำหน่าย], 2558.
เลขเรียก791.43 ร938 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
23,044
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโรงแรมผี หนีไปพักร้อน 2 = [คอมแพคดิสก์] Hotel Transylvania 2 / โคลัมเบีย พิคเจอร์ส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
23,045
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโรงแรมผีหนีไปพักร้อน 2 [videorecording] = Hotel Transylvania 2 / Columbia Pictures, Sony Pictur...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
23,046
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรงแรมพักตากอากาศเกาะยอ. / นิชา เรืองสุริยกิจ.
ชื่อผู้แต่งนิชา เรืองสุริยกิจ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2558.
เลขเรียกว 690.730 น561ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
23,047
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรงแรมระดับ 5 ดาว จังหวัดอุบลราชธานี / พรรัตน์ เรืองเสรี
ชื่อผู้แต่งพรรัตน์ เรืองเสรี
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
23,048
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรงแรมรักพักหัวใจ เล่ห์รักกลลวง / ภาพและเรื่องโดย : Akira Kanbe ; แปลและเรียบเรียงโดย : Fumizuki.
ชื่อผู้แต่งคันเบะ, อากิระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บงกชคอมมิคส์, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
23,049
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรงแรมและพื้นที่เช่าทำงาน จังหวัดอุดรธานี / จักรี ชูศรีทอง
ชื่อผู้แต่งจักรี ชูศรีทอง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
23,050
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรดแมป ปฏิรูปตำรวจ / ปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร.
ชื่อผู้แต่งปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดือนตุลา, [2558?].
เลขเรียกHV 8252.55 .A2 ป17ร 2558
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
23,051
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโรบัสต้า หอมกรุ่นจากฟาร์มฯ / [คอมแพคดิสก์] ทีวีบูรพา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
23,052
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรมันสัญจร / พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
ชื่อผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร กรมสมเด็จพระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2558.
เลขเรียกDG806.2 ท622 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
23,053
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรฮิงญส [Text] : รัฐ ชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์ และความขัดแย้ง ดุลยภาค ปรีชารัชช
ชื่อผู้แต่งดุลยภาค ปรีชารัชช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2558
เลขเรียกDS528.2 �728�,305.8958 ด728ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
23,054
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรฮีนจา ชะตากรรมของมนุษย์ที่ไร้คำตอบ : ที่มาและทางออกของปัญหา : เอกสารประกอบงานสัมมนาวิชาการ
ชื่อผู้แต่งสัมมนาวิชาการหัวข้อ"โรฮีนจา"ชะตากรรมของมนุษย์ที่ไร้คำตอบ : ที่มาและทางออกของปัญหา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2558.
เลขเรียกDS528.2.R64 ส615 2558,ส.ร. 355.03 ก278ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
..more
23,055
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรเมโอและจูเลียต / ของวิลเลียม เชคสเปียร์ ; พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชนิพนธ์แปลเป...
ชื่อผู้แต่งเช็คสเปียร์, วิลเลียม ค.ศ. 1564-1616
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ และธนาคารออมสิน, 2558.
เลขเรียกPR2831 .ม27 2550,822.33 ช693ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา