Found: 20,865  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(อะบุ๊ค ออฟ เซ็นทินซ, คลอซ แอ็นด เฟรซ) A book of Sentences, Clauses and Phrases / รวบรวมโดย เจตนาพร
ชื่อผู้แต่งเจตนาพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บี.บี.บุคส์, (2540?).
เลขเรียก425 จ 846 อ 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(อะบุ๊ค ออฟ เวอบ แอนด์ แอ็ดเวอบ) A book of Verbs and Adverbs / รวบรวมโดย เจตนาพร
ชื่อผู้แต่งเจตนาพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บี.บี.บุคส์, (2540?).
เลขเรียก425 จ 846 อ 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง-อะคาโรวิทยาการแพทย์และสัตวแพทย์ / สัมฤทธิ์ สิงห์อาษา.
ชื่อผู้แต่งสัมฤทธิ์ สิงห์อาษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2540.
เลขเรียก595.7 ส616ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปีในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอกมงคล อัมพรพิสิฎฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด, [2540?]
เลขเรียกU55.ม115 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 จังหวัดน่าลงทุน / คงเจตน์ พร้อมนำพล, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : คู่แข่ง], 2540.
เลขเรียกDS378.32 ส727 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นาที ก็เก่งได้ Approach for Windows 95 /เซลเลย์ โอ ฮารา ; แปลและเรียบเรียงโดย กิตติรัตน์ พรหมรัต...
ชื่อผู้แต่งฮารา, เซลเลย์โอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2540
เลขเรียก005.369 ฮ272ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นาทีกับโยคะในช่วงเวลาการทำงานสำหรับนักธุรกิจงานรัดตัว / วินัย คงเจริญยิ่ง แปลและเรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รถไฟหนังสือ, 2540
เลขเรียก613.7046 ส35 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นาทีกับโยคะในช่วงเวลาทำงานสำหรับคนที่งานรัดตัว / วินัย คงเจริญยิ่ง แปลและเรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รถไฟหนังสือ, [2540?]
เลขเรียกRM727.Y64 ส727
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี รัฐศาสตร์ : รวมบทความวิชาการรัฐศาสตร์ / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : พิมพ์อักษร, [2540]
เลขเรียก320.9593 ส727
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี โครงการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อและโคนมในเขตร้อนชื้น (พ.ศ. 2531-2540) / โครงการวิจัยและปร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยฯ, 2540
เลขเรียกSF197.7 ป629 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปีโครงการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อและโคนมในเขตร้อนชื้น (พ.ศ. 2531-2540) / โครงการวิจัยและปรั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียกSF197.7 ส727 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 มีนาคม 2540 ครบรอบ 55 ปี การสถาปนากระทรวงสาธารณสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงสาธารณสุข, 2540.
เลขเรียกRA541.T5 ส6ส 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 วันใช้งานเป็น 4 โปรแกรม / เฉลิมพล ทัพซ้าย.
ชื่อผู้แต่งเฉลิมพล ทัพซ้าย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 3495 บุ๊คเซ็นเตอร์ , [2540].
เลขเรียกQA 76.6 ฉ422ส [2540]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 บ้านสมเด็จเจ้าพระยา / สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
ชื่อผู้แต่งราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, สถาบัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2540.
เลขเรียก378.05 ร276ร 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปัญหาภาษาอังกฤษ / เอื้อน เล่งเจริญ
ชื่อผู้แต่งเอื้อน เล่งเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2540
เลขเรียกPE1128 อ83 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา