Found: 6,645  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 การเพิ่มสมรรถนะการเคลื่อนไหว : จากหลักการสู่แนวทางปฏิบัติ / กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล.
ชื่อผู้แต่ง880-01 กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล.
พิมพลักษณ์880-04 พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2563 [2020]
เลขเรียกQP321 ก125ก 2563,QT162.M6 ก325 2563,612.04 ก125ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 กินบ้าง อดบ้าง สุขภาพดี ไม่มีป่วย / ธนศักดิ์ ยิ้มเกิด เขียน.
ชื่อผู้แต่งธนศักดิ์ ยิ้มเกิด. 880-01
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2563 [2020]
เลขเรียกRA784 ธ35 2563,QU145 .ธ356 2563,613.2 ธ157ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 ขอให้ได้เจอฟ้าแบบที่เธอชอบ / บ้านข้าง ๆ เรื่องและภาพ.
ชื่อผู้แต่งณัฐธีร์ อัครพลธนรักษ์. 880-01
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2563 [2020]
เลขเรียกBJ1594.5 .ณ63 2563,895.914 ณ113ข 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 ข้าผู้นี้—วาสนาดีเกินใคร. 1 / เผิงไหลเค่อ เขียน ; ลู่เผิ่งฮวา แปล.
ชื่อผู้แต่งเผิง, ไหลเค่อ. 880-01
พิมพลักษณ์880-03 กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2563] [2020]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 ความถูกต้องอยู่ข้างใคร = The righteous mind / โจนาทาน ไฮดต์ ; วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ แปล.
ชื่อผู้แต่งเฮดต์, โจนาทาน. 880-01
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : Biblio, 2563 [2020]
เลขเรียกBJ45 .ฮ725 2563,170 ฮ544ค 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต / เอ็ดเวิร์ด โอ. วิลสัน เขียน ; ยศ สันตสมบัติ, อรวรรณ นาวายุทธ แปล.
ชื่อผู้แต่งวิลสัน, เอ็ดเวิร์ด โอ. 880-01
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2563 [2020]
เลขเรียกQH313 .ว64 2563,333.95 ว715ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 คิดและทำ นำคนให้แตกต่าง = How to lead / โดย Jo Owen ; แปลโดย กัลศลา วนันโท.
ชื่อผู้แต่ง880-01 โอเวน, โจ.
พิมพลักษณ์880-03 [กรุงเทพฯ] : เชนจ์พลัส, [2563] [2020]
เลขเรียกHD31.2 .อ95 2563,658.4092 อ987ฮ 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 คู่มือป้องกันโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ / ผู้เขียน โจว วั้ง ; ผู้แปล...
ชื่อผู้แต่ง880-01 โจว, วั้ง.
พิมพลักษณ์880-04 นนทบุรี : บริษัท วารา พับลิชชิ่ง จำกัด, 2563 [2020]
เลขเรียกQW168.5.C8 ว455ค 2563,WC501 .จ955 2563,616.91 จ899ค 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 จากมือตบถึงนกหวีด : พัฒนาการและพลวัตของขบวนการต่อต้านทักษิณ / กนกรัตน์ เลิศชูสกุล.
ชื่อผู้แต่ง880-01 กนกรัตน์ เลิศชูสกุล.
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์, 2563 [2020]
เลขเรียกJQ1745 .ก755 2563,320.9593 ก125จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 ตามรอยอาทิตย์อุทัย : แผนสร้างชาติไทยสมัยคณะราษฎร / ณัฐพล ใจจริง.
ชื่อผู้แต่ง880-01 ณัฐพล ใจจริง.
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : มติชน, 2563 [2020]
เลขเรียกDS583 .ณ63 2563,959.3043 ณ342ต 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 ทฤษฎีและแนวคิดการบริหารท้องถิ่น = Theories and concepts of local administration / ฆายนีย์ ช. ...
ชื่อผู้แต่ง880-01 ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์.
พิมพลักษณ์880-04 สงขลา : พี.ซี. พริ้นติ้ง, 2563 [2020]
เลขเรียกJS78 .ฆ64 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 ทุนนิยม : ความรู้ฉบับพกพา (ฉบับปรับปรุงเนื้อหาใหม่) / James Fulcher ; ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย แปล...
ชื่อผู้แต่ง880-01 ฟุลเชอร์, เจมส์.
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2563 [2020]
เลขเรียกHB501 .ฟ747 2563,330.122 ฟ513ท 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 นิติวิทยาศาสตร์ 3 เพื่อการสืบสวนสอบสวน (นิติเวชศาสตร์) = Forensic science 3 for crime investi...
ชื่อผู้แต่ง880-01 อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์, พล.ต.อ., 2485-
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : บริษัท จี.บี.พี เซ็นเตอร์ จำกัด, 2563 [2020]
เลขเรียกHV8073 .อ4812 2563,363.25 อ177น 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา