Found: 3,607  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
3,121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การทูตสาธารณะของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ : บทเรียนและข้อเสนอแนะต่อไทย / เสกสรร อานันทศิริเกียรต...
ชื่อผู้แต่งเสกสรร อานันทศิริเกียรติ, ผู้แต่ง
เลขเรียก327.2 ส888ย
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3,122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องย่อยประวัติ 1.0 / ตรีภพ เที่ยงตรง
ชื่อผู้แต่งตรีภพ เที่ยงตรง, ผู้แต่ง
เลขเรียก904 ต187ย 2563
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3,123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องย่อหลักกฎหมายครอบครัว / ไพโรจน์ กัมพูสิริ.
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]
เลขเรียกKPT540 .พ9438 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3,124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรยางค์และเงื้อมเงา / วิภาส ศรีทอง.
ชื่อผู้แต่งวิภาส ศรีทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมมติ, 2563 [2020]
เลขเรียก895.913 ว661ร 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3,125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์ / รวบรวมโดย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : The Law Group, [2563?] [2020?]
เลขเรียกKPT1155 .ร54 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3,126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมกลุ่มคำศัพท์พิชิตทุกสนามสอบ = Vocabulary usage and definition / ครูสร้อย [Text]
ชื่อผู้แต่งครูสร้อย
พิมพลักษณ์ม.ป.ท ม.ป.พ 2563.
เลขเรียก428.1 ค167ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3,127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมคำพิพากษาฎีกาประชุมใหญ่ประมวลกฎหมายอาญา : พร้อมหัวข้อเรื่องฎีกาและตัวบทมาตราสำคัญ / รวบรวมโดย บุญ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : The Law Group, [2563] [2020]
เลขเรียกKPT4738 .ร54 2563,345.07 บ541ร 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3,128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมงานเขียนเรื่องการต่างประเทศของไทยและเวียดนาม / คมกริช วรคามิน
ชื่อผู้แต่งคมกริช วรคามิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กิจไพศาลการพิมพ์และซัพพลายส์, 2563.
เลขเรียกxxx
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3,129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความวิชาการจากการสัมมนา Brain and mind forum ครั้งที่ 6 : learning and memory วันที่ 6-7 มิถุนา...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนา Brain and Mind Forum (ครั้งที่ 6 : 2562 : กรุงเทพฯ)
เลขเรียกWM460.5.M5 ก525ร 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3,130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมพันธุ์ไม้ดอก / อุไร จิรมงคลการ
ชื่อผู้แต่งอุไร จิรมงคลการ, ผู้แต่ง
เลขเรียก582.13 อ857ร 2563
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3,132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมแนวข้อสอบ ก.พ. ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง / กิตินันท์ พลสวัสดิ์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2563 [2020]
เลขเรียกJQ1746.ฮ13ส53 ร54 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3,133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวยหุ้นได้จริง โดยเซียนหุ้นอัจฉริยะ เล่ม 2 / สถาพร งามเรืองพงศ์
ชื่อผู้แต่งสถาพร งามเรืองพงศ์, ผู้แต่ง
เลขเรียก332.6322 ส182รห 2563
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3,134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวยได้ด้วยหุ้น โดยเซียนหุ้นอัจฉริยะ เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง / สถาพร งามเรืองพงศ์
ชื่อผู้แต่งสถาพร งามเรืองพงศ์, ผู้แต่ง
เลขเรียก332.6322 ส182ร 2563
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3,135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรอบรู้คู่ครัวมืออาชีพ : เสิร์ฟทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ / ศรีสมร คงพันธุ์
ชื่อผู้แต่งศรีสมร คงพันธุ์, ผู้แต่ง
เลขเรียก641.5 ศ165ร 2563
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา