Found: 1,579  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 การสอบบัญชี / นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.
ชื่อผู้แต่ง880-01 นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอเพรส, 2563 [2020]
เลขเรียกHF5667 .น6263 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 การออกแบบระบบไฟฟ้า = Electrical system design / โดย ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์.
ชื่อผู้แต่ง880-01 ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์.
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติอนันต์ ครีเอชั่น, 2563 [2020]
เลขเรียกTK3101 .ป46 2563,621.319 ป415ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 ความรู้เบื้องต้นภาษาไพธอน / พฤกษ์ สระศรีทอง และคณะ.
ชื่อผู้แต่งพฤกษ์ สระศรีทอง. 880-01
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]
เลขเรียกQA76.73.พ93 พ42 2563,005.133 ค172 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย / ชีพ จุลมนต์, กนก จุลมนต์.
ชื่อผู้แต่งชีพ จุลมนต์. 880-01
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2563 [2020]
เลขเรียกKPT1942 .ช645 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 บททั่วไป / ไพโรจน์ วายุภาพ.
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ วายุภาพ. 880-01
พิมพลักษณ์880-05 [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2563 [2020]
เลขเรียกKPT1710 .พ939 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 ลักษณะ 1 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น / ไพโรจน์ วายุภ...
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ วายุภาพ. 880-01
พิมพลักษณ์880-05 กรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2563 [2020]
เลขเรียกKPT1710 .พ94 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 คำอธิบายกฎหมายแรงงาน / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.
ชื่อผู้แต่งวิจิตรา วิเชียรชม, 2496- 880-01
พิมพลักษณ์880-05 กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2563 [2020]
เลขเรียกKPT1270 .ว623 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 คุณ (ว่าที่) สามี / หทัยดารา.
ชื่อผู้แต่ง880-01 หทัยดารา.
พิมพลักษณ์880-04 [กรุงเทพฯ] : Sugar Beat, 2563 [2020]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 วอร์โคสิกัน วอร์เกม / โลอิส แมคมาสเตอร์ บูโจลด์ เขียน ; ลมตะวัน แปล.
ชื่อผู้แต่ง880-01 บูโจลด์, โลอิส แมคมาสเตอร์.
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : โซลิส, 2563 [2020]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 สรีรวิทยา. 2 / รัชฎา แก่นสาร์ และคณะ.
ชื่อผู้แต่งรัชฎา แก่นสาร์. 880-01
พิมพลักษณ์880-04 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2563 [2020]
เลขเรียกQT104 .ส47 2563 ล. 2,612.64 ส173 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 สัมมนากฎหมายหนี้ (ภาคจบบริบูรณ์) พร้อมบทวิเคราะห์ข้อสอบ (นิติกรรมและหนี้) = Discussion on gen...
ชื่อผู้แต่ง880-01 พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด.
พิมพลักษณ์880-04 [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2563 [2020]
เลขเรียกKPT504 .พ44 2563 ล. 2,346.077 พ451ส 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 สุขภาพจิตและจิตเวช / ศริญญา จริงมาก.
ชื่อผู้แต่ง880-01 ศริญญา จริงมาก.
พิมพลักษณ์880-03 อุดรธานี : ศักดิ์ศรีอักษรการพิมพ์, 2563 [2020]
เลขเรียกRC 440 ศ171ส,WM105 .ศ445 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 อยากได้ยินคำว่าอร่อย = Pleasa say delicious / Lady-n เขียน.
ชื่อผู้แต่ง880-01 เลดี้-เอ็น.
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : โรสพับลิชชิ่ง, 2563 [2020]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 อู้งานมาวาดเล่น / ผู้แต่ง นิลภาส อ่องอำไพ ; บรรณาธิการ ปิยะบุตร สุทธิดารา.
ชื่อผู้แต่ง880-01 นิลภาส อ่องอำไพ.
พิมพลักษณ์880-04 นนทบุรี : บริษัทไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2563 [2020]
เลขเรียกNC1320 .น64 2563,741 น664อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 อเทวนิยม ฉบับกระชับ / แบ็กกีนี จูเลียน เขียน ; ธนาพงศ์ เกิ่งไพบูลย์ แปล.
ชื่อผู้แต่ง880-01 แบ็กกีนี, จูเลียน.
พิมพลักษณ์880-03 กรุงเทพฯ : อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์, [2563] [2020]
เลขเรียกBL2747.3 .บ822 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา